• Fagoppgave i pedagogikk 

      Utland, Silje Merete Aa (Student paper, others, 2012-03-02)
      I dagens samfunn er det blitt lovet full barnehagedekning fra staten. Dette medfører at flere vil ha barna sine i barnehagen. Flere foreldre starter i jobb allerede når barnet deres er ca 1 år og det medfører at de søker ...