• Haramprosjektet: strategisk utvikling av en kommune 

   Busch, Tor; Vanebo, Jan Ole (Rapport / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Research report; Peer reviewed, 2008-01-30)
   Haram kommune lanserte Haram-modellen i 1995 og har siden arbeidet aktivt med ulike utviklingsprosesser. Prosjektet som danner utgangspunktet for denne rapporten fant primært sted i 2005-2007. Kommunen driver med en ...
  • Trøndelag som strategisk enhet? En teoretisk og empirisk studie av regional utviklingsledelse i Trøndelag 

   Vanebo, Jan Ole; Bergh, Erling (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;154, Others, 2013-12-17)
   Dette prosjektet har to hovedelementer: 1. En teoretisk del, som prøver å klarlegge de viktigste elementene og sammenhengene i et institusjonalisert regionalt utviklingssamarbeid. 2. En empirisk del, med to elementer. ...