• Nordsamiske fuglenavn 

      Husby, Magne; Vars, Per M. (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;141, Others, 2015-02-02)
      Denne utredningen har som delmål å ta vare på nordsamiske fuglenavn, og legge til rette for at disse kan tas i bruk. Mer konkret betyr det at formålet med dette arbeidet hovedsakelig er å: 1) Samle inn og gi en oversikt ...