• Lojalitet i lokalbanker 

      Knutsen, Fredrik; Wainwrigth, Emil (Bachelor thesis, 2012)
      Oppgaven er resultatet av det aktuelle temaet som har med banknæringen og teknologiutviklingen som har skutt fart de siste årene. Vi kom frem til følgende problemstilling og forskningsspørsmål: ”Hvordan arbeider banker ...