• Fagoppgave i pedagogikk 

      Waldal, Inger Kristina (Student paper, others, 2012-03-06)
      Gjennom førskolelærerstudiet har jeg vært så heldig at jeg har kunnet jobbe i en barnehage på en småbarnsavdeling. Jeg har kunnet sette teorien vi har lest og lært om ut i praksis og det har vært like spennende hver gang ...