• Informasjonshefte om bacheloroppgaven BAC350 

   Spidsø, Tor Kristian; Hansen, Hanne Solheim; Wensbakk, Rolf; Østnes, Jan Eivind (Others, 2006-12-21)
  • Kreativ bruk av LMS : prosjektrapport 

   Grinde, Jørgen; Haga, Gjermund; Wensbakk, Rolf (Arbeidsnotat / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Working paper, 2007-05-21)
   Kurset gir så vel teoretisk innsikt som mulighet for praktisk utprøving. I rapporten er bruken av LMS (Learning Management Systems) relatert til pedagogiske prinsipper og teorier. Noen enkle eksempler viser hvordan LMS ...