• Risikostyring ved handel i laksemarkedet : en studie av hedging hos Fish Pool ASA 

   Solum, Anders U.; Williksen, Thomas (Master thesis, 2012)
   Fish Pool ASA åpnet verdens første markedsplass for finansielle derivater den 16. mai 2006. Nå i 2012 driver de fremdeles med handel innfor laksederivater og er den eneste godkjente markedsplassen i sin klasse. Dette gir ...
  • Verdsettelse av SinkaBerg-Hansen AS 

   Williksen, Thomas; Andreassen, Geir (Bachelor thesis, 2010)
   I denne oppgaven har vi sett på selskapet SinkaBerg-Hansen AS, som er et oppdrettsselskap lokalisert til Marøya i Nærøy kommune i Ytre-Namdal. Oppgaven har forsøkt å gi svar på 1 problemstilling, som omhandler verdien ...