• Regional luftfart i nord : status og aktuelle problemstillinger 

      Solvoll, Gisle; Amundsveen, Roar (Working paper, 2004)
      Hovedformålet med dette notatet er å gi en oversikt over regional luftfart i Nord-Norge og Nord-Trøndelag både med hensyn til tilbud, produksjon samt offentlige kjøp av lufthavn- og flyrutetjenester. En spesiell fokus vil ...