Show simple item record

dc.contributor.authorMoen, Håvard
dc.contributor.authorNordanger, Morten
dc.date.accessioned2008-10-03T08:38:57Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/140164
dc.descriptionStudentarbeid i økonomi og ledelse (bachelorgrad) - Høgskolen i Bodø, 2008en
dc.description.abstractBakgrunnen for oppgaven vår var at vi leste i den norske GEM- rapporten 2006 (Kolvereid et al., 2006) at manglende tilgang på kapital er det viktigste hinderet for entreprenøriell aktivitet i Norge. Særlig vanskelig er tilgangen på egenkapital i de tidlige fasene av en nyetablering. Da vi leste dette bestemte vi oss for at vi ville finne ut mer om dette, og undersøke hvordan entreprenørene vurderte og benyttet ulike finansieringskilder. Samtidig ville vi se om det var noen sammenheng mellom det å skrive en forretningsplan og det å få finansiering. Etter litt frem og tilbake bestemte vi oss for følgende problemstilling ”Hvordan vurderer og benytter entreprenørene ulike finansieringsalternativer ved oppstart og drift av nye bedrifter?”. Vi ønsker å se dette i sammenheng med det å skrive en forretningsplan. Widding (2006) mener det er viktig for en bedrift å skrive en forretningsplan. Wickham (2006) derimot har et mer nyansert syn på dette og sier det ikke finnes noen forskning som gir et klart svar på hvorvidt man skal skrive en forretningsplan eller ikke. På bakgrunn av dette utledet vi følgende problemstilling ”Hvor viktig er utarbeidelse av forretningsplan ved anskaffelse av finansiering?” I forhold til problemstillingen beskriver vi litteratur om ulike finansieringskilder, både private og offentlige. Vi diskuterer litt om behovet for finansiering i de ulike fasene i etableringsprosessen og hvordan de ulike finansieringskildene bør brukes. Vi ser på markedsimperfeksjon og kapitalgap. Vi presenterer ”pecking order” teorien som sier noe om vurdering av de ulike finansieringskildene. Videre tar vi for oss hvilken betydning etikk har på forholdet mellom investor og entreprenør. Vi tar også opp litteratur om forretningsplanlegging og legger mest vekt på de eksterne grunnene da vi ønsker å relatere det til finansiering. Metoden vi bruker er casedesign med kvalitativt intervju og vi har intervjuet to bedrifter, som er henholdsvis en levebrødsbedrift og en vekstbedrift. Med utgangspunkt i empirien konkluderer vi med at gründeren som driver levebrødsbedriften sin vurdering av de ulike finansieringskildene passer med ”pecking order” teorien. Det vil si at han rangerer egenkapital som det mest fordelaktige finansieringsalternativet for sitt selskap. Gründeren som driver vekstbedriften derimot foretrekker eksterne investorer, noe som avviker fra ”pecking order” teorien. Dette kan skyldes type bedrift og kapitalbehovet. Noe som samsvarer med det Berggren et al. (2000) påpeker om at vekstbedrifter gjør det som er nødvendig for vekst og derfor kan avvike fra denne teorien. Hovedfunnene når det gjelder sammenheng mellom forretningsplan og finansiering viser at betydningen av å utarbeide forretningsplan avhenger av type bedrift og finansieringskilde. De viktigste forskjellene mellom bedriftene er deres holdning til private investorer, hvor vekstbedriften som forventet er positiv mens levebrødsbedriften derimot er kritisk. På bakgrunn av undersøkelsen påpeker vi noen praktiske implikasjoner, hvor vi gir råd til myndighetene, entreprenører, banker og investorer. Behovet for videre forskning på nytten med forretningsplanlegging og nødvendigheten av å dele inn ulike typer bedrifter er blant de teoretiske implikasjonene. Helt sist i oppgaven gis det forslag til videre forskning på ulike type bedrifter for å kunne sammenligne ulike behov.en
dc.format.extent197730 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherHøgskolen i Bodø
dc.subjectbedriftsøkonomien
dc.subjectledelseen
dc.subjectentreprenørskapen
dc.subjectsmåbedriftsledelseen
dc.titleVurdering av finansiering og forretningsplanleggingen
dc.typeBachelor thesisen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record