Show simple item record

dc.contributor.authorUrgård, Katrine
dc.contributor.authorHjertaker, Børge
dc.date.accessioned2008-11-27T07:56:31Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/140174
dc.descriptionStudentarbeid i økonomi og ledelse (bachelorgrad) - Høgskolen i Bodø, 2008en
dc.description.abstractDenne oppgaven tar for seg temaet kunnskap og innovasjon. Innovasjon er et aktuelt tema fordi økt globalisering og hurtige endringer i omgivelsene, fører til økt konkurranse og gjør det nødvendig med aktiv omstilling og evne til nyskapning. Innovasjon kan bidra til vekst i næringslivet, hvilket kan føre til økt velstand i samfunnet generelt. I Bodø gjør et stramt arbeidsmarked at det er vanskelig å få tak i arbeidskraft med relevant kunnskap. Dette merkes spesielt i IKT-sektoren, som lever av innovasjon. Derfor skal denne oppgaven belyse: Hvordan kan kunnskap bidra til innovasjon i IKT-bedrifter? Problemstillingen belyses ved hjelp av et strategisk entreprenørskapsperspektiv, hvor innovasjon blir sett på som et verktøy for å skape varig konkurransefortrinn og kunnskap blir sett på som ressurs til å skape innovasjon. Tre sentrale nøkkelbegreper blir diskutert; kunnskap, innovasjon og dynamiske kapabiliteter. Kunnskap deles inn i eksplisitt og taus kunnskap. Eksplisitt kan være utdanning og kurs, og lett å skrive ned og videreformidle. Taus kunnskap er derimot knyttet til følelser, ferdigheter og intuisjon, og vanskelig å uttrykke og videreformidle. Innovasjon er definert som nye produkter, tjenester, måter og markedsføre eller organiser på, som gir verdi for kunden. Dynamiske kapabiliteter er rutiner og prosesser i bedriften som utvikler ny kunnskap gjennom læring, og som gjennom nyskapning gjør bedriften i bedre stand til å møte endringer i omgivelsene. Vi har valgt å intervjue tre bedrifter i IKT-bransjen i Bodø ved hjelp av kvalitativt casestudie. Bedriftene ble valgt med tanke på tre kriterier; de skal være innovative, ha minst ti ansatte og være i IKT-sektoren i Bodø. Vi fant at alle bedriftene ser på kunnskap som en svært viktig ressurs i innovasjonsprosessen. Vi fant at begrenset tilgang til kunnskap kan hemme innovasjonsprosessen, men at økt tilgang til kunnskap ikke nødvendigvis gir økt innovasjon. Dette er avhengig av hvordan bedriftene tar i bruk kunnskap ved hjelp av rutiner som stimulerer til kunnskapsutveksling. Dette er de dynamiske kapabilitetene. Ved at menneskene i bedriften deler sin kunnskap med hverandre og problemer diskuteres, kan nye ideer og løsninger oppstå. På denne måten kan kunnskap bidra til innovasjon. Vi fant også at innovasjon kan generere ny kunnskap, og på denne måten ytterligere forsterke kunnskaps-basen i bedriften.en
dc.format.extent393273 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherHøgskolen i Bodø
dc.subjectbedriftsøkonomien
dc.subjectledelseen
dc.subjectentreprenørskapen
dc.subjectsmåbedriftsledelseen
dc.titleKunnskap og innovasjon i IKT-bedrifter i Bodø : hvordan kunnskap kan bidra til innovasjon gjennom bruk av dynamiske kapabiliteteren
dc.typeBachelor thesisen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record