Show simple item record

dc.contributor.authorHusjord, Christine Johansen
dc.contributor.authorØrnes, Ragnhild
dc.date.accessioned2009-10-22T08:24:16Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/140184
dc.descriptionStudentarbeid i entreprenørskap og småbedriftsledelse (bachelorgrad) - Høgskolen i Bodø, 2009
dc.description.abstractI denne oppgaven har formålet vært å øke innsikten innenfor reiselivet i Lofoten. Vi ønsket å se nærmere på det etablerte nettverksprosjektet Lofoten Winter. Hvordan har Lofoten Winter ført til økt verdiskapning for bedriftene som deltar i dette nettverket? Denne problemstillingen spesifiseres ved hjelp av begrep innenfor nettverk som tillitt og gjensidighet. I tillegg ser vi på innovasjon i forhold til nettverk, som igjen kan føre til verdiskapning i form av økt lønnsomhet og aktivitet. Alle disse begrepene er brukt under intervjuene, og går igjen gjennom hele oppgaven. I forhold til problemstillingen skriver vi i litteraturen et avsnitt på hva nettverk er, og hva det innebærer. Byggingen av et nettverk og hvilke maktformer en kan oppleve i et nettverk. Vi tar for oss tillit og gjensidighet innenfor nettverket, og hvor viktig disse faktorene er for at et nettverk skal fungere. Næringsklynge er også en form for nettverk, men er avhengige av at aktørene i nettverket ligger geografisk nært hverandre. Vi ser også på innovasjon og sammenhengen mellom næringsklynge og innovasjon. Suksess er vanskelig å konkretisere, og vi har gitt en innsikt i ulike perspektiver en kan definere uttrykket suksess. Det siste begrepet vi har tatt for oss i litteratur kapitlet er verdiskapning. Dette er et ord som går igjen i oppgaven vår, og som vi også har i problemstillingen. Verdiskapning er et bred betegnelse, men vi har valgt å konkretisere begrepet i vår oppgave til økt lønnsomhet og aktivitet. Forskningsmodellen finner vi avslutningsvis i litteraturen, og det er denne vi tar utgangspunkt i når vi senere analyserer i analysekapitlet. I metodekapitlet forteller vi om hvordan vi har brukt en kvalitativmetode, og gjort tre intervju. Vi har også sett på vår innsamling av data, og kvaliteten av disse. Vi har forteller også grundig prosessen i vår oppgaveskriving. Vi beskriver også det casedesignet vi har brukt, som viser til at vi går i dybden på en bedrift, som i vår oppgave er Lofoten Winter. Med utgangspunkt i analysen konkluderer vi med at Lofoten Winter har ført til økt verdiskapning for bedriftene som deltar, dette ved at de økonomisk får muligheten til global markedsføring. Det gir en økende interesse for Lofoten som destinasjon, ved at de markedsfører seg med et spissprodukt. I tillegg må de følge nettverkets utvikling, og endre sine produkter for å følge sine konkurrerende aktører i nettverket, for å hele tiden ha en solid plass i markedet.en
dc.format.extent754467 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherHøgskolen i Bodø
dc.subjectbedriftsøkonomien
dc.subjectledelseen
dc.titleLofoten Winter : effekten av nettverksbygging mellom reiselivsbedrifteren
dc.typeBachelor thesisen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record