Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGerhardsen, Cathrine
dc.contributor.authorGulbransen, Elisabeth
dc.date.accessioned2009-11-17T12:35:54Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/140194
dc.descriptionStudentarbeid i økonomi og ledelse (bachelorgrad) - Høgskolen i Bodø, 2009
dc.description.abstractSelvkostkalkulasjon er en av de tradisjonelle kalkulasjonsmetodene med størst oppmerksomhet rettet mot de indirekte kostnadene (Sending og Tangenes, 2007). De fleste kommuner i Norge anvender selvkost for å beregne gebyrgrunnlaget på ulike tjenester, som vann, avløp, renovasjon og lignende. Derfor vil dette berøre de aller fleste av innbyggerne i Norge. I oppsettet av denne type kalkulasjon vil det ofte oppstå problemer og utfordringer, da spesielt med hensyn på de indirekte kostnadene. Vi har derfor valgt å se på følgende problemstilling: Hvilke utfordringer er forbundet med selvkostkalkulering tilknyttet kommunal tjenesteproduksjon? Denne problemstillingen er forsøkt besvart gjennom relevant teori innenfor Selvkost, ABC, Norm- praksis-bruk, Systemteori og en Sensitivitetsnalyse. Videre knyttes dette opp mot diverse intervjuer og samtaler med ansatte i Bodø kommune som er vårt case-objekt. I empirien presenteres de funnene som vi har gjort gjennom intervju og samtaler. Noe av det vi fant var ulik oppfatning av regnskapspraksis og ulike meninger om hvor stor detaljeringsgraden skal være. Vi tror at ved å ha en jevnlig oppdatering av de ulike systemene, vil det være mulig å finne de mest korrekte kostnadene. Gjennom drøfting og analysering har vi prøvd å finne ulike årsaker til de problemer som har oppstått. I løpet av denne skriveprosessen har vi funnet ut at mange av de utfordringer som kan oppstå i kalkuleringen er mangel på dokumentasjon, ulik oppfatning av regnskapsbruk, manglende oppdatering av regnskapstall, samt ulik praksis mellom avdelinger.en
dc.format.extent3879911 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherHøgskolen i Bodø
dc.subjectbedriftsøkonomien
dc.subjectledelseen
dc.titleSelvkost i Bodø kommuneen
dc.typeBachelor thesisen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel