Show simple item record

dc.contributor.authorNaustvik, Barbro Serine Ravn
dc.contributor.authorLeines, Marit
dc.contributor.authorPrytz, Tonje
dc.date.accessioned2010-09-08T11:22:46Z
dc.date.available2010-09-08T11:22:46Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/140210
dc.descriptionStudentarbeid i økonomi og ledelse (bachelorgrad) - Høgskolen i Bodø, 2010en_US
dc.description.abstractI denne oppgaven har vi tatt for oss kvinnelige entreprenører i Norge og deres motivasjon til oppstart av egen bedrift. Målet i dette casestudiet var å finne svar på hvilke motiver kvinner har og hvilke faktorer som påvirket dem til å velge en entreprenøriell karriere fremfor en karriere som ansatt. Problemstillingen vår er som følger: ”Hva er de viktigste motivasjonsfaktorene blant kvinnelige entreprenører ved oppstart av egen bedrift?” For å kunne svare på problemstillingen har vi gjennomført en kvalitativ undersøkelse i form av fire dybdeintervjuer. Informantene våre har vært kvinnelige entreprenører i Bodø-området, og de holdes anonyme. I oppgaven omtales de som entreprenør 1, entreprenør 2, entreprenør 3 og entreprenør 4. I henhold til problemstillingen har vi i litteraturdelen fire deler som er med på å beskrive de viktigste motivasjonsfaktorene til kvinnelige entreprenører ved oppstart av egen bedrift. Det er den entreprenørielle prosessen (1), entreprenørens ressurser og bakgrunn (2), push og pull- faktorer (3). Og til slutt teorien om planlagt atferd (4). Innenfor den entreprenørielle prosessen har vi sett på hvilke verdier som kan være med på å gjøre forskjell og skape nye verdier. Vi har fokusert på tre dimensjonerer innefor prosessen, den finansielle, den personlige og den sosiale. Innenfor entreprenørens ressurser og bakgrunn har vi sett på hvilke finansielle og menneskelige ressurser som har vært viktige for dem i oppstarten av bedriften. Og i tillegg har vi sett på bakgrunnen til hver entreprenør. Innenfor push og pull- faktorer har vi sett på hvilke positive og negative faktorer som har vært med å motivere kvinnene ved valg av en entreprenøriell karriere. I teorien om planlagt atferd har vi tatt for oss hvilke faktorer som har vært med på å påvirke entreprenørens intensjoner. Her har vi sett på deres holdninger til det å starte egen bedrift, positive eller negative. Deretter har vi sett på hvordan subjektive normer har vært med på å påvirke valget om å bli selvstendig næringsdrivende, en ser med andre ord på i hvor stor grad familie og venner har vært med på å påvirke dette valget. Til slutt har vi sett på hvilken oppfattet kontroll entreprenørene har hatt til det å starte egen bedrift. Dette kan forklares som entreprenørens mestringskontroll.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Bodøen_US
dc.subjectbedriftsøkonomien_US
dc.subjectledelseen_US
dc.subjectentreprenørskapen_US
dc.subjectsmåbedriftsledelseen_US
dc.titleMotivasjonsfaktorer blant kvinnelige entreprenører : hva er de viktigste motivasjonsfaktorer blant kvinnelige entreprenører ved oppstart av egen bedrift?en_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record