Show simple item record

dc.contributor.authorHandå, Lars
dc.contributor.authorLundenes, Cathrine Hauknes
dc.date.accessioned2010-04-30T09:00:50Z
dc.date.available2010-04-30T09:00:50Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/140232
dc.descriptionStudentarbeid i økonomi og ledelse (bachelorgrad) - Høgskolen i Bodø, 2009en_US
dc.description.abstractNesten hver dag blir nærbutikker lagt ned over hele landet. Ofte sliter bygdene nok fra før, og nedleggelse av butikken kommer ofte som et resultat av dette kombinert med faktorer som handelslekkasje og fraflytting. At bygda blir uten butikk hjelper ikke på dette, og det kan virke som om fra dette punktet går det bare nedover. Av og til er det en ildsjel som febrilsk prøver å starte opp en butikk, men som sjelden lykkes. Denne oppgaven ser på de finansielle aspektene ved oppstart av lokalt verdiskapende bedrifter. Lokalt verdiskapende bedrifter er bedrifter som skiller seg ut fra de "tradisjonelle" hobbybedriftene, vekstbedriftene og levebrødsbedriftene. Disse kjennetegnes ved at de har et større ønske om å skape sosial verdi fremfor størst mulig overskudd. Ettersom de er så få, skaper de et tilbud i form av naturlige møteplasser, særlig i distriktene. Slik får de et samfunnsansvar ved å skape trygghet og sosialt miljø i bygda. Finansiering går ut på å vise at du har et godt prosjekt slik at det er lettere å finne ulike typer finansieringskilder enn kun egenkapital og lån. Her kan det søkes om støtte fra eksempelvis Innovasjon Norge og kommunen. Videre vil ulike finansieringskilder være aktuelle i ulike faser av oppstarten: ide- og utviklings fasen, etableringsfasen og oppstartsfasen. Vår studie ble gjennomført ved hjelp av intervjuer og et casestudie som innebærer etablering aven lokalt verdiskapende bedrift. Vi har knyttet teorien opp mot caset for å gi et forslag til hvordan finansieringen til dette prosjektet kan gjennomføres. Gjennomgangen av materialet gjør at vi har fått et styrket case som kan gi mange ideer om hvorfor bygda sliter. Caset vårt er unikt ved at det kun representerer en butikk i Aldersundet, men samtidig er det ikke det fordi det er mange bygder som sliter med de samme utfordringene som vi presenterer i dette caset uansett om de ligger i Sogn og Fjordane, Romsdalen, Lofoten eller Lindesnes. Vi har forsøkt å gi en oversikt over de ulike finansieringsformene som finnes ved å plassere disse inn i en tabell. Denne tabellen vil kunne være et hjelpemiddel for lettere å finne ut startposisjonen for prosjektet som skal startes opp. Som griinder vil det være viktig å kjempe om ideen sin og ikke gi opp. Fallgropene vil reduseres når kunnskapen begynner å komme på plass. Kunnskap er noe som må tilegnes over tid med hardt arbeid og stor innsats. Risikoen for at et prosjekt vil bli mislykket er allerede stor i ide- og utviklingsfasen fordi ideene ofte er for dårlige og ikke nok gjennomtenkte før etableringen finner sted. Et viktig bidrag er at Innovasjon Norge har flere typer støtteordninger. Vi har gjengitt de som er aktuelle for å skape en oversikt over hvilke tilbud som finnes. Kort sagt kan vi si at det finnes et hav av muligheter! Som støttespiller er Innovasjon Norge et kjempegodt hjelpemiddel som for en grtinder er viktig å være i dialog med. Deres nettverk og alle former for støttefinansiering vil kun gjøre det enklere å starte opp noe nytt. I tillegg kan kommune stille opp med rådgiving og kanskje bidra med en krone eller to. Det fryktede blodbadet er alle grtinderes mareritt. Kostnadene vil være høyere enn inntektene selv etter at bedriften har hatt sitt første salg og kontantstrømmen vil heller ikke umiddelbar bli positiv. Dette medfører at bedriften selv etter oppstart må ha en relativt stor kapitalbase for å kunne betale regningene i den første perioden uten å være avhengig av salg. Sammensettingen av kapital er en utfordring, men gjøres det rett så kan kontantstrømmen bli positiv mye raskere. Sammensettingen er alltid en utfordring fordi det finnes ingen fasit på hvor store andeler fra hver finansieringskilde som skal være med. Likevel vil prosjektet til en viss grad avgjøre hvilken løsning som er best, men alt i alt er det personen bak som bestemmer.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Bodøen_US
dc.subjectbedriftsøkonomien_US
dc.subjectledelseen_US
dc.titleFinansielle muligheter ved oppstart av lokalt verdiskapende bedrifter i distrikteneen_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record