Show simple item record

dc.contributor.authorFagervik, Mette-Anita
dc.contributor.authorMortensen, Heidi-Elisabeth
dc.date.accessioned2009-11-10T11:32:09Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/140246
dc.descriptionStudentarbeid i økonomi og ledelse (bachelorgrad) - Høgskolen i Bodø, 2009
dc.description.abstractVår oppgave tok utgangspunkt i det store industrieventyret som foregår i industriparken i Glomfjord, Meløy. 12007 vedtok REC konsernet å bygge ut sin fabrikk REe Wafer Norge, Glomfjord mono med en prislapp på 1,3 milliarder kroner. I dette vedtaket lå det og en føring om at arbeidsstokken i bedriften skulle øke fra 64 til 181. Vi ville se på hvordan bedriften greide å rekruttere så mange ansatte i en verden med høykonjunktur og et stramt arbeidsmarked. For å løse oppgaven valgte vi først å gjøre en litteraturstudie for å beskrive forskjellige temaer innenfor rekruttering. Videre har vi gjort intervjuer i bedriften for å få mest mulig informasjon om deres erfaringer med denne prosessen. Og ut fra litteraturstudiet og funnene våre har vi drøftet forskjellige problemstillinger og prøvd å evaluere denne prosessen. REC Wafer Norge, Glomfjord monos strategi var å ansette medarbeidere med fagkompetanse, men bedriften måtte gå ifra intensjonen om å ansette bare faglærte. Arsaken var mangelen på den kompetansen de søkte. Dermed ble deres strategi endret og ledelsen i bedriften valgte, i tillegg, å se på andre kriterier som gikk mer på den ansattes egenskaper. Fabrikken organiserer seg i team, og at de ansatte hadde forskjellig bakgrunn og kvalifikasjoner viste seg positivt i forhold til denne organiseringen. Videre hadde vi valgt å se på temaene kompetanse og kompetanseutvikling, omdømme og attraktivt arbeidsmiljø for å se om disse hadde betydning for rekrutteringsprosessen. Kompetanseutvikling, omdømme og attraktivt arbeidsmiljø er alle på hver sin måte viktig i en rekrutteringsprosess. Kompetanseutvikling ble viktig fordi bedriften ansatte så mange ufaglærte og dermed må mange ansatte utvikle kompetanse i forhold til den kjernejobben de skal utføre. Omdømme er viktig i forhold til om en arbeidstaker vil tiltrekkes til å søke jobb i bedriften. I tillegg har bedriftens omdømme til verden rundt mye å si for å trekke til seg samarbeidspartnere og kunder. Til slutt ser man at å ta vare på sine ansatte gjennom å skape et attraktivt arbeidsmiljø kan være avgjørende for mange arbeidssøkere. Alle temaene har hver på sin måte store betydninger for om bedriften klarer å trekke eller frastøte arbeidstakere spesielt i tider når det er mangel på arbeidskraft.en
dc.format.extent6342444 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherHøgskolen i Bodø
dc.subjectbedriftsøkonomien
dc.subjectledelseen
dc.titleRekruttering og nyutvikling tilknyttet produksjonsøkning i en bedrift i et lite lokalsamfunnen
dc.typeBachelor thesisen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record