Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKlausen, Kristoffer
dc.contributor.authorSkjerstad, John Viktor Frøberg
dc.date.accessioned2010-09-08T09:08:16Z
dc.date.available2010-09-08T09:08:16Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/140252
dc.descriptionStudentarbeid i økonomi og ledelse (bachelorgrad) - Høgskolen i Bodø, 2010en_US
dc.description.abstractTemaet for denne oppgaven er risikostyring i eksportbedrifter i Nordland. Oppgavens formål er å kartlegge, samt sammenligne hvordan eksportbedriftene anser seg eksponert for markeds- valuta- og kredittrisiko, og hvordan disse risikoene håndteres på tvers av bransjer og bedriftsstørrelse. For å komme formålet i møte, har vi ved hjelp av en elektronisk spørreundersøkelse samlet inn kvantitative data fra eksportbedrifter i Nordland. Dataene som er samlet inn er presentert og analysert, og danner grunnlaget for oppgavens konklusjon. Våre resultater avdekket at vårt utvalg anser seg i middels grad eksponert for de ulike risikoområdene, men er i noe mindre grad eksponert for kredittrisiko, sammenlignet med markeds- og valutarisiko. Større bedrifter er noe mer eksponert for markeds- valuta og kredittrisiko, enn de små. Mellom bransjene er forskjellene små, men bedrifter i andre bransjer synes å være noe mer eksponert for markedsrisiko. Utvalget ble for øvrig delt inn i fiskeribedrifter og bedrifter i andre bransjer. To tredjedeler av utvalget velger å benytte sikringsmetoder for å håndtere de ulike risikoene. I forhold til bransjeforskjeller, velger fiskeribedrifter i større grad å sikre seg mot valutarisiko, mens bedrifter i andre bransjer har størst fokus på kredittsikring. For markedsrisiko er bransjefordelingen lik. Forwardkontrakter og terminkontrakter er de mest populære sikringsmetodene for henholdsvis markeds- og valutarisiko, uavhengig av bransje og størrelse. For kredittrisiko er kredittsjekk mest brukt av bedrifter i andre bransjer, mens fiskeribedrifter oftest benytter kredittforsikring. Generelt bruker større bedrifter flere ulike sikringsmetoder enn mindre bedrifter. Vi har begrensede muligheter til å generalisere våre konklusjoner til populasjonen. Hovedårsaken er at vi ikke kjenner til samtlige eksportbedrifter i Nordland. Uansett håper vi at vår undersøkelse kan være et springbrett til videre forskning, og/eller fungere som et godt utgangspunkt for andre studentarbeider.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Bodøen_US
dc.subjectbedriftsøkonomien_US
dc.subjectledelseen_US
dc.subjectregnskapen_US
dc.subjectøkonomistyringen_US
dc.titleRisikostyring i eksportbedrifter i Nordland : et studium om eksponering og håndtering av markeds-, valuta- og kredittrisiko i eksportbedrifter i Nordlanden_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel