Show simple item record

dc.contributor.authorHallen, Sandra
dc.date.accessioned2011-07-13T07:58:51Z
dc.date.available2011-07-13T07:58:51Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/140292
dc.descriptionStudentarbeid i økonomi og ledelse (bachelorgrad) - Universitetet i Nordland, 2011en_US
dc.description.abstractTeamet for denne oppgaven er hvordan kommuner forholder seg til ROBEK, Register om betinget godkjenning og kontroll, som er et register over kommuner og fylkeskommuner som betegnes som i økonomisk ubalanse, etter kriterier i kommuneloven. Registeret kan også beskrives som et virkemiddel Staten har ovenfor kommunene, med den hensikt å være "oppdraende" og "disiplinerende". Formålet har vært å se hvilke meninger og oppfatninger politikere og administrasjon i Lyngen og Nordreisa kommune har om det å være registrert i ROBEK. Jeg har også forsøkt å finne ut hvorvidt registeret fungerer slik intensjonen var da det ble opprettet. Problemstillingen for oppgaven er: "Hvordan forholder kommuner seg til det å være registrert i ROBEK?" Jeg har benyttet meg aven kvalitativ tilnærming i studien, og har samlet inn data ved hjelp av dybdeintervjuer med sentrale personer i de to kommunene. Det ble i løpet av intervjuene avdekket flere interessante funn, blant annet at kommunene ikke oppfattet det å være "RO BEK- kommune" som veldig problematisk og at kommunene opplevde flere positive sider ved å være registrert. Resultatet av funnene tyder på at registeret ikke er like disiplinerende og oppdraende som det var ment å være.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetet i Nordlanden_US
dc.subjectbedriftsøkonomien_US
dc.subjectledelseen_US
dc.titleHvordan forholder kommuner seg til det å være registrert i ROBEK? : en casestudie av to kommuner i Tromsen_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record