Show simple item record

dc.contributor.authorAntonsen, Kristian Rydlan
dc.contributor.authorLaberg, Daniel Loe
dc.contributor.authorNygaard, Vidar Kogstad
dc.date.accessioned2012-08-01T09:50:41Z
dc.date.available2012-08-01T09:50:41Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/140296
dc.descriptionStudentarbeid i økonomi og ledelse (bachelorgrad) - Universitetet i Nordland, 2012no_NO
dc.description.abstractDenne bachelorutredningen tar for seg hvordan kursutviklingen i indeksene Standard & Poor’s S&P 500 og Shanghai Stock Exchange Composite i løpet av de siste 15 årene har påvirket kursutviklingen i OSEBX. I tillegg var vi interesserte i å undersøke hvordan disse to indeksene påvirket hverandre. Problemstillingen vår er: I hvilken grad blir OSEBX påvirket av S&P 500 og SSEC, og i hvilken grad påvirker S&P 500 og SSEC hverandre? Videre ønsker vi også å se på: • Hvordan har sammenhengen mellom indeksene utviklet seg gjennom datamaterialets tidsperiode? Både S&P 500 og SSE Composite virket aktuelle å undersøke, ettersom vi gikk inn i arbeidet med en antagelse om at USA og Kina har betydelig påvirkning på kursbevegelsene i Oslo Børs’ hovedindeks. Vi benytter lineær regresjonsanalyse i estimeringen av hvordan én indeks beveger seg i forhold til en annen. Lineær regresjon som metode har lagt grunnlaget for undersøkelsens funn, så vel som analyser og konklusjoner. Ut fra beta ser vi at S&P 500 sin påvirkning på OSEBX er den største for studien. På forhånd hadde vi en antagelse om dette, da vi var inneforståtte med at Norge har tette bånd til USA. S&P 500 har for øvrig gjennom hele datamaterialets tidsperiode hatt stor påvirkning på OSEBX. Vi ville kartlegge hvorvidt SSE Composite hadde fått økt påvirkning på OSEBX. Vi fant en signifikant økning i betaverdien rundt finanskrisen. S&P 500 og SSE Composite sine påvirkninger på hverandre har også økt betydelig rundt finanskrisen. Generelt har vi observert at alle tre indeksene har fulgt hverandre tettere fra og med finanskrisen til utgangen av 2011. Bortsett fra S&P 500s tydelige påvirkning på OSEBX gjennom hele perioden, hadde alle indeksene svake påvirkninger på hverandre for om lag 15 år siden. Analysen vår tyder på at den økonomiske globaliseringen har gjort seg mer tydelig siden 1997. Det er ut fra dette naturlig å tro at trenden vil fortsette i årene som kommer. Det vil også være naturlig å tro at Kina her vil ha en betydelig rolle. Disse antagelsene underbygges blant annet av Henderson (2008), som i sin studie sier at Kina vil øke sin politiske og økonomiske innflytelse framover. Ettersom beta er tildelt rollen som en variabel som alene forklarer sammenhengene mellom indeksene, er det vanskelig å trekke sikre konklusjoner. Likevel mener vi studien belyser viktigheten av å se på Kina som en ny økonomisk stormakt. Det vil derfor være spennende å følge utviklingen i verdensøkonomien videre i årene som kommer.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversitetet i Nordlandno_NO
dc.subjectbedriftsøkonomino_NO
dc.subjectledelseno_NO
dc.titleEn studie av sammenhenger mellom aksjeindekser : i hvilken grad blir OSEBX påvirket av S&P 500 og SSE Composite, og i hvilken grad påvirker S&P 500 og SSE Composite hverandre?no_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record