Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorTverå, Marianne
dc.contributor.authorAkselsen, Trine Lise
dc.date.accessioned2012-08-01T09:37:26Z
dc.date.available2012-08-01T09:37:26Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/140302
dc.descriptionStudentarbeid i økonomi og ledelse (bachelorgrad) - Universitetet i Nordland, 2012no_NO
dc.description.abstractGlobal Entrepreneurship Monitor har de siste årene rapportert om nedgang i antall kvinner involvert i entreprenøriell aktivitet. Prosentandelen av kvinnelige entreprenører var i 2010 beskjedne 24,4 % (Bullvåg et al., 2010:17). Dersom en ser på norske vekstbedrifter, har disse en enda lavere kvinneandel. Offensive holdninger til vekst og ekspansjon har nesten utelukkende vært å observere hos menn alene. Kvinnelige entreprenører har altså vist seg å ha lavere ambisjoner om vekst. Det er imidlertid forsket forholdsvis lite på kvinnelige gründere og vekst i deres bedrifter. Vi ønsker på bakgrunn av dette å undersøke hvorfor kvinnelige entreprenører forblir underrepresentert i denne kategorien. Eksisterende litteratur om emnet trekker frem risiko, ressurser og sosiale forhold som faktorer med betydelig innvirkning på vekstambisjoner. Med utgangspunkt i disse tre faktorene har vi tatt sikte på å undersøke hvilken grad av innvirkning de har for mål om vekst blant norske kvinnelige entreprenører. Vi har benyttet oss av kvalitativ forskningsmetode for etter beste evne å kunne svare på overnevnte problemstilling. Undersøkelsen er en casestudie av eksplorativ karakter. Med et ønske om å oppnå dypere innsikt og økt forståelse, valgte vi å gjennomføre fem dybdeintervjuer. Kvinnelig entreprenørskap er et emne som kontinuerlig må ses i lys av de endringene som skjer i samfunnet. Ved å sammenfatte det teoretiske grunnlaget med empirisk data kunne vi presentere undersøkelsens hovedfunn. Studien viser tendenser til at finansiell kapital ikke har like store implikasjoner for kvinnelige entreprenørers vekstambisjoner som først antatt. Tilnærming til risiko, samt sosiale forhold viser seg å være de faktorene med størst innvirkning på mål om vekst blant våre informanter. Vi har dermed underbygget en del antagelser som ble presentert i litteraturkapittelet.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversitetet i Nordlandno_NO
dc.subjectbedriftsøkonomino_NO
dc.subjectledelseno_NO
dc.titleEn kvalitativ studie av kvinnelig entreprenørskap og vekstambisjonerno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel