• Evaluering av ledere i kunnskapsbedrifter 

      Hauglann, Maria Wulff (Master thesis, 2013)
      Denne masteroppgaven representerer siste ledd i graden Master of Business Administration (MBA) ved Universitetet i Nordland. Oppgaven ble skrevet i løpet av høstsemesteret 2012 og vårsemesteret 2013, og utgjør 30 ...