Show simple item record

dc.contributor.authorEdiassen, Even
dc.contributor.authorBerget, Arnt Inge
dc.contributor.authorStrømsvik, Trond Luckner
dc.date.accessioned2011-02-03T13:19:02Z
dc.date.available2011-02-03T13:19:02Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/140395
dc.descriptionMasteroppgave i bedriftsledelse (MBA) - Høgskolen i Bodø, 2010en_US
dc.description.abstractUnder perioden med Bondevik Il regjeringen (2001-2005) ble det tatt flere initiativ til å omorganisere og effektivisere offentlig forvaltning. Dette var en del av den trenden som beskrives som New Public Management, et begrep som har vært nyttet for å beskrive flere ulike reformer innenfor det offentlige. Som del av denne omorganiseringen ble det besluttet at matforvaltningen skulle omorganiseres og gjøres mer effektiv. Målsettingen med omorganiseringen var blant annet å få en mer fremtidsrettet og et mer kostnadseffektivt tilsyn. Etableringen av Mattilsynet ble gjort gjennom en fusjon av ulike statlige og kommunale tilsynsorganisasjoner. Til sammen berørte denne sammenslåingen mer enn 1500 medarbeidere. Fusjon som verktøy har i flere år vært benyttet som et svært populært instrument både i privat og offentlig sektor. Det interessante er at forskningen knyttet til fusjoner viser at fusjonene både i privat og offentlig sektor har lav grad av suksess. Fusjoner kan betraktes fra ulike perspektiver og med ulike metoder. Vi har valgt å betrakte en fusjon fra et Human Resource perspektiv med fokus på de ansattes opplevelse og deres faktiske adferd som følge av dette. Hvordan har de ansatte i Mattilsynet opplevd selve fusjonsprosessen, hvilke emosjonelle påvirkninger gav dette og hadde dette en innvirkning på utfallet av fusjonen? Et viktig grunnlag for oss i arbeidet var en litteraturstudie av forskerne Heidi Enehaug og Taran Thune som i sin rapport har presentert de senere års innspill til forskning innenfor fusjoner og oppkjøp. I deres rapport presenteres flere menneskelig faktorer som har betydning i en fusjonsprosess. Vi har valgt områdene kommunikasjon, ledelse, kultur og medvirkning og konsentrert oss om disse i vår studie. Undersøkelsen viser at det fremkommer en del kritikk fra de ansatte knyttet til deres opplevelse i forbindelse med etableringen av Mattilsynet. Kritikken er knyttet til at kommunikasjonen ble oppfattet som mangelfull og tildels uryddig, en ledelse som ikke tok tak utfordringene med å bringe nye medarbeidere sammen og iverksatte felles prosjekt. Det pekes også fra de ansattes side på at organisasjonskulturen var og fremdeles er en stor utfordring og at man oppfatter at det ikke har vært et aktivt engasjement fra ledelsen for å skape en ny felles kultur for å understøtte utvikling og måloppnåelse. Likeledes oppfatter de ansatte at de bare i liten grad har hatt direkte påvirkningskraft i prosessen, selvom deres formelle krav til representasjon er blitt ivaretatt gjennom fagorganisasjonene. Undersøkelsen viser at måten de ansatte har opplevd selve fusjonsprosessen har innvirket på deres aksept for, og involvering i fusjonen samt deres lojalitet og forpliktelse til den nye organisasjonen. Dette leder oss til å spørre hvorvidt Mattilsynet har greid å få det beste ut av sine medarbeidere og hvorvidt manglende måloppnåelse på en del områder kan forklares med bakgrunn i de ansattes opplevelse av fusjonenen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Bodøen_US
dc.subjectbedriftsledelseen_US
dc.subjectmbaen_US
dc.titleMennesker i fusjoneren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record