Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorØverås, Tord
dc.date.accessioned2011-02-03T10:07:06Z
dc.date.available2011-02-03T10:07:06Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/140405
dc.descriptionMasteroppgave i bedriftsøkonomi - Høgskolen i Bodø, 2010en_US
dc.description.abstractOppgaven starter med ett metodekapittel der et blir gjort rede for metode og teknikker for å utføre en fundamental verdsettelse. Det blir også presentert et rammeverk for å utføre en fundamental verdsettelse. Etter følge en beskrivelse av bransjen og bransjekomparativene og historikk samt informasjon om Fred. Olsen Energy blir presentert. Deretter blir det utført en strategisk analyse, som bygger på kjente modeller for intern og ekstern analyse av selskap og industri. Det blir også sett på risikofaktorer i markedet, og utvalgte makrovariabler. Jeg finner at Fred. Olsen Energy opererer i en syklisk bransje, med mange sterke konkurrenter. Bransjen påvirkes av oljeprisen og utviklingen av oljefelt internasjonalt. Dette etterfølges av en beskrivelse av teori rundt avkastningskrav samt en analyse av historisk avkastningskrav. Som en del av analysen dekomponeres avkastningskravet i sine deler og også disse blir analysert. Som en naturlig etterfølgelse av dette blir regnskapet til Fred. Olsen Energy omgruppert og analysert. Regnskapsanalysen bunner ut i en syntetisk rating av selskapet og bransjen som begge får kredittratingen A. Videre blir lønnsomheten til selskapet og bransjen analysert og det blir beregnet et femtidig avkastningskrav. Lønnsomhet og vekstanalysen viser at FOE er mer lønnsom enn bransjen, men har vokst i et lavere tempo. Som et grunnlag for verdsettelsen blir det utarbeidet et fremtidsregnskap basert på regnskapsanalysen, den strategiske analysen og lønnsomhets og vekstanalysen. I forkant av fremtidsregnskapet blir avkastningskravet for fremtiden utledet og et vektet gjennomsnittlig krav beløper seg til 5,45 %. Fremtidsregnskapet baserer seg på tidligere analyser og forutsetninger om fremtidig markedssituasjon. Gjennom analysen av Fred Olsen Energy kommer jeg frem til et kursmål på 311 kroner på bakgrunn av den fundamentale verdsettelsen. For den komparative verdsettelsen gjort for å supplementere den fundamentale verdsettelsen kommer jeg frem til et kursmål på 305,4 kroner, noe som medfører en anbefaling om å kjøpe aksjen.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Bodøen_US
dc.subjectbedriftsledelseen_US
dc.subjectmbaen_US
dc.titleVerdsettelse og strategisk analyse av Fred Olsen Energyen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel