Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorVeseth, Eirik
dc.date.accessioned2010-04-09T08:24:34Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/140423
dc.descriptionMasteroppgave i bedriftsledelse (MBA) - Høgskolen i Bodø, 2009en
dc.description.abstractI denne oppgaven er formålet å øke innsikten knyttet til utfordringene ved samarbeid mellom brukerorganisasjoner og legemiddelselskaper. Sentralt er hvordan et samarbeid mellom partene kan bidra til utviklingen av nye legemidler. Ved en vurdering av valg av samarbeidsform vil effektene ved lovendringer, nye bransjeavtaler og etiske reglementer innad i bedrifter og organisasjoner være gjenstand for nærmere belysning. Problemstillingen i oppgaven er: Hvilke sammenhenger er det mellom valg av samarbeidsform og innovasjonsresultat knyttet til utviklingen av nye legemidler? Gjennom oppgaven søkes det svar på fire forskningsspørsmål: (1) Oppfatter bedriften/organisasjonen innovasjonsevnen å være viktig for økt konkurranseevne? (2) I hvilke innovasjonsprosesser vil det være hensiktsmessig for partene å samarbeide om? (3) Hvilke systemer for produktinnovasjon kan være gunstige å bruke? Og (4) Hvilken samarbeidsform er mest tiltrekkende for den enkelte part, for at et slikt samarbeid skal kunne fungere? Det er særlig samspillet mellom brukerorganisasjoner og legemiddelselskaper som er gjenstand for oppgaven. Det er derfor gjennomført en kvalitativ studie ved flere brukerorganisasjoner og et legemiddelselskap, der deres respektive ledelse er utfordret ved ulike områder. De mest sentrale funnene i undersøkelsen var betydningen endringene i lovverket og bransjeavtaler har fått partenes valg av samarbeidsform. Endringene har i større grad enn tidligere ført til at legemiddelselskapene får spisset sine investeringer knyttet til brukerorganisasjoner, ved at de nå kun gir økonomisk støtte gjennom konkrete prosjekter. I tråd med teorien, gir dette mer raffinert og strukturert innovasjon. Samtidig kan det bidra til at langsiktige investeringer ikke lenger blir aktuelle, og at disse skjer på bekostning av utviklingen av nye legemidler.en
dc.format.extent18562853 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherHøgskolen i Bodø
dc.subjectbedriftsledelseen
dc.subjectmbaen
dc.titleMuligheter ved innovasjon av legemidler : en studie av strategisk samarbeid mellom brukerorganisasjoner og legemiddelselskaperen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel