Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorIsaksen, Stig Roar
dc.date.accessioned2013-03-04T13:53:55Z
dc.date.available2013-03-04T13:53:55Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/140511
dc.descriptionMasteroppgave i bedriftsledelse (MBA) - Universitetet i Nordland, 2012no_NO
dc.description.abstractJeg har i denne oppgaven ønsket å se nærmere på hvordan streamingtjenester innenfor musikk påvirker markedet for tradisjonelle produkter som CD plater og salg av lydfiler som MP3 filer. Dette har jeg gjort gjennom å stille spørsmålet: Erstatter streamingtjenester ulovlig nedlastning av musikk, eller leder tjenesten kunder bort fra det regulære musikksalget (som cd og musikkfilsalg?) Som Case har jeg valgt å avgrense oppgaven til bruk av tjenesten Spotify siden tjenesten for øyeblikket er markedsledende. Som rammeverk for oppgaven har jeg benyttet litteratur innenfor kjøpsprosess. Behovsteorier bl.a. Maslows (1954) og Kaufmann (2009) Diffusjon av innovasjoner Rogers (1983) Kundetilfredshet (Kotler 2003) og Lojalitet, Oliver (1999)mfl. Funn som er gjort, i gjennomført spørreundersøkelse, viser at tjenesten Spotify trolig i stor grad ikke bare erstatter ulovlig nedlastning av musikk, men også leder kunder bort fra det regulære musikkmarkedet. En svært stor andel av de spurte oppgir at de bruker lengre tid på musikklytting etter tegning av abonnementet og at de lytter til flere artister. Et annet funn viser dessuten at kvinner i større grad enn menn bruker tjenesten som et substitutt for kjøp av CD plater og lydfiler som MP3.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversitetet i Nordlandno_NO
dc.subjectbedriftsledelseno_NO
dc.subjectmbano_NO
dc.titleErstatter streamingtjenester ulovlig nedlasting av musikk eller leder tjenesten kunder bort fra det regulære musikksalget?no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242no_NO
dc.source.pagenumber64no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel