• Verdsettelse av morbanken i Sparebank 1 Nord-Norge 

      Hagen, Bjørn Helge Stien; Knudsen, Runar André Evjen (Master thesis, 2009)
      Hensikten med denne masteroppgaven er å estimere en verdi på morbanken til Sparebank 1 Nord-Norge. Vår verdsettelse er betegnet som en fundamental verdsettelse, slik at verdiestimatet er basert på strategiske og ...