• Avkastning og risikomåling i Private Equity-fond 

      Nygård, Kristian; Normann, Marianne (Master thesis, 2008)
      En deregulerende lovgivning i Storbritannia i 1971, som gjorde det mulig for banker å investere innen Private Equity, skulle være med på markere dette markedets inntog i Europa. Private Equity hadde på dette tidspunktet ...