Show simple item record

dc.contributor.authorMyrnes, Bård Mikael
dc.contributor.authorAdan, Abdirazak
dc.date.accessioned2008-09-05T06:28:23Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/140572
dc.descriptionMastergradsoppgave i bedriftsøkonomi - Høgskolen i Bodø, 2008en
dc.description.abstractI denne forskningsoppgaven har vi jobbet ut i fra følgende problemstilling: Kan tørrfisk betraktes som en merkevare og hvilke kjennetegn kan et merkevaresamfunn for tørrfisk ha? Vi hadde i tillegg noen forskningsspørsmål for å avgrense forskningen. Gjennom å få klarhet i om tørrfisk fra Loften kan betraktes som en merkevare, gjøre rede for hvilke merkeverdier man kan knytte til tørrfisk, og ved å utrede hvordan et merkevaresamfunn for tørrfisk kan være bygd opp, viser vi hva som kan kjennetegne et merkevaresamfunn for tørrfisk. Vi valgte å ta utgangspunkt i relevant teori for å kunne presentere en forståelse av hva en merkevare, merkeverdi og merkevaresamfunn. For å kunne svare på våre forskningsspørsmål og problemstilling intervjuet vi fire personer som alle har viktige roller innen tørrfisknæringen. Intervjuene ble gjennomført ved å bruke halvstrukturerte intervjuer. Dette ble valgt ettersom vi ønsket å ha en så åpen dialog med våre informanter som mulig. Analysen ble således bygget på relevant teori, generell informasjon om tørrfisknæringen samt dataene vi hentet fra våre informanter. Undersøkelsen vår viser at tørrfisk kan betraktes som et merkevareliggende produkt på bakgrunn av historien, kulturen og tradisjonene man assosierer tørrfisk med. Opprinnelsesmerket ”Tørrfisk fra Lofoten” kan gjøre tørrfisk fra Lofoten til en merkevare ved å gi den en identitet. Videre kom vi frem til at tørrfisk kan knyttes til merkeverdiene merkelojalitet og merkeassosiasjoner. Til slutt påviste vi ut at det eksisterer et merkevaresamfunn for tørrfisk i Veneto regionen i Italia. Dette kan vi si ut i fra de italienske forbrukernes bevissthet, tradisjoner, og moralske ansvarlighet. Forbrukerne har lik bevissthet om de kulturelle forholdene rundt råstoffet, matgleden og en lik oppfatning om hvilke betydning tradisjonene for tørrfisk har. Man kan derimot ikke si at det eksisterer en merkevaresamfunn for tørrfisk fra Lofoten. Dette merkevaresamfunnet er delvis geografisk bundet og tilgangen på informasjon har ingen innvirking på eksistensen av merkevaresamfunnet. Ut i fra disse funnene utarbeidet vi et eget perspektiv som er basert på de eksisterende merkevareperspektivene. Dette perspektivet viser at merkevaresamfunnet er dannet av en sosial samling av tørrfiskkonsumenter og deres relasjoner til det merkevarelignende produktet tørrfisk fra Lofoten, markedsførere, tradisjoner og aktiviteter, og til sist andre konsumenter.en
dc.format.extent1153602 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonob
dc.publisherHøgskolen i Bodø
dc.subjectbedriftsøkonomien
dc.subjectinternasjonaliseringen
dc.subjectinternational business
dc.subjectmarketing
dc.titleTørrfisk - mer enn et produkt? : en studie av tørrfiskmarkedet i Italia : merkevare, merkeverdi og merkevaresamfunnen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record