Show simple item record

dc.contributor.authorEriksen, Thea
dc.date.accessioned2009-10-15T08:14:37Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/140594
dc.descriptionMastergradsoppgave i bedriftsøkonomi - Høgskolen i Bodø, 2009
dc.description.abstractSammendrag Fonrmlet med denne masteroppgaven var å kartlegge hvordan fusjonen mellom Statoil ASA og Hydro ASAs Olje- og gassdivisjon påvirket konkurranseevnen til den norske olje- og gassklyngen. I prosessen med denne oppgaven fant jeg at det ikke finnes noe godt verktøy for å foreta en slik analyse. Mitt viktigste bidrag har derfor vært å utvikle et slikt verktøy. Gjennom å anvende Porters Diamant (Porter, 1990) i kombinasjon med teori knyttet til fusjoner i arbeidet med å kartlegge fusjonens effekter, har jeg vist at dette verktøyet også kan anvendes til å påvise fusjoners konsekvenser for klyngers konkurranseevne. Studien viser at de mest sentrale effektene fusjonen har fått på næringen har vært knyttet til den økte rnarkedsmakten StatoilHydro fikk elter fusjonen. Gjennom fusjonen ble selskapet nærmest totaldominerende som operatør på norsk sokkel, noe som får konsekvenser både for andre konkurransesituasjonen på dette nivået i næringskjeden, men også for konkurransesituasjonen på andre nivåer. I tillegg ser det ut til at mangfoldet på norsk sokkel kan bli mindre, dersom selskapet ikke er seg sitt ansvar bevisst. Og det er nettopp på dette området fusjonen viser seg å kunne være mest skadelig, fordi dette mangfoldet har vært den viktigste faktoren for næringens konkurranseevne.
dc.format.extent2006044 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherHøgskolen i Bodø
dc.subjectbedriftsøkonomien
dc.titleStatoilHydro-fusjonen sett i et klyngeperspektiven
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record