Show simple item record

dc.contributor.authorAndersen, Marlén
dc.contributor.authorNilsen, Kay Jørgen
dc.date.accessioned2007-11-05T09:39:21Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/140634
dc.descriptionMastergradsoppgave i bedriftsøkonomi - Høgskolen i Bodø, 2007en
dc.description.abstractNordland er et stort fylke med enda større muligheter. For at Nordland skal utnytte de mulighetene som ligger i fylket, må det skapes et solid grunnlag for utvikling av nye konkurransedyktige virksomheter. Det siste tiårets etablering av innovasjonsselskaper i Nordland er et virkemiddel for å nå dette målet. Innovasjonsselskapene er forskningsparker, kunnskapsparker, næringshager og inkubatorer. Selskapene skal i samspill med næringslivet, FoU-institusjoner og det offentlige virkemiddelapparatet stimulere og legge til rette for nyskaping og vekst i næringslivet i de ulike regionene. Tidligere studier har indikert at kommunikasjonen mellom det offentlige virkemiddelapparatet og innovasjonsselskapene i Nordland ikke er optimal i dag. Denne oppgaven ønsker derfor å gi svar på: ”I hvilken grad har innovasjonsselskapene og det offentlige virkemiddelapparatet i Nordland ulike krav og forventninger til hverandre?” Problemstillingen belyses gjennom å studere innovasjonsselskapene ut fra fire ulike områder; målsetning og strategi, økonomiske drift, samarbeid og nettverk, og utviklingsaktivitet. Undersøkelsen bygger på kvalitativ metode med casestudier gjennom dybdeintervjuer. Alle ti innovasjonsselskapene i Nordland samt representanter fra SIVA og Nordland fylkeskommune er intervjuet. De viktigste funnene i oppgaven er at det i liten grad er samsvar mellom hvilke krav og forventninger innovasjonsselskapene og det offentlige virkemiddelapparatet har til hverandre. Undersøkelsen viser imidlertid at det arbeides godt i de fleste innovasjonsselskapene, og at flere av selskapene er sentrale aktører i den lokale næringsutviklingen. De fleste selskapene er fornøyde med samarbeidet de har med det offentlige virkemiddelapparatet. Det er imidlertid stort forbedringspotensial på flere områder. SIVA og Nordland fylkeskommune kommuniserer i liten grad sammen når det gjelder den regionale helheten i innovasjonssystemet. Videre mener flere av selskapene at deres rolle og funksjon i systemet ikke er godt nok definert. Det er et tydelig behov for konseptutvikling på dette området. Flesteparten av selskapene har problemer med å kunne ta betalt for tjenestene de utfører, blant annet fordi kundene betrakter dem som offentlige aktører. Det er i tillegg klare sprik i holdningene innad i Nordland fylkeskommune med tanke på i hvilken grad innovasjonsselskapene har oppfylt deres forventninger, og hva som må gjøres videre med innovasjonsselskapene. Det viser seg også at målet om økonomisk selvbærende næringshager etter en utviklingsperiode på fem år anses som lite realistisk av samtlige aktører.en
dc.format.extent893243 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherHøgskolen i Bodø
dc.subjectbedriftsøkonomien
dc.subjectinnovasjonen
dc.subjectentreprenørskapen
dc.titleUtfordringer og muligheter for innovasjonsselskapene i Nordland : krav og forventninger mellom innovasjonsselskapene og det offentlige virkemiddelapparateten
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record