Show simple item record

dc.contributor.authorNilsen, Mats
dc.contributor.authorBjerke, Anders Blystad
dc.date.accessioned2010-07-08T06:07:30Z
dc.date.available2010-07-08T06:07:30Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/140648
dc.descriptionMasteroppgave i bedriftsøkonomi - Høgskolen i Bodø, 2010
dc.description.abstractIntensjonen bak denne oppgaven er å undersøke om finanskrisen og dens implikasjoner påvirket nøyaktigheten til aksjeanalytikernes estimater på resultat pr. aksje. Vi ønsker også å undersøke om analytikerens økonomiske modeller og arbeidsmetoder ble endret som en konsekvens av finanskrisen. Vi har delt oppgaven inn i to analyser – kvantitativ og kvalitativ. Det kvantitative datamaterialet er innhentet fra Thomson Reuters ` databasen – ThomsonOne og fra selskapenes årsrapporter. Det totale utvalget består av 4256 estimater gitt av 13 meglerhus på 136 børsnoterte selskap i perioden 2000 til 2009. Videre benyttet vi avviksmålet MAPE for å beregne differansen mellom estimatet og det faktiske resultatet. Den kvalitative analysen bygger på informasjon fra intervjuer med seks analytikere i ulike velrenommerte meglerhus. Analysene viser at gjennomsnittavviket i år 2008 og 2009 er signifikant høyere enn i de forgående årene. Gjennom analysen finner vi også stor differanse i treffsikkerheten i ulike bransjer. Videre ser vi at avviket er lavere på OBX-selskapene enn totalavviket på alle selskapene, samt en veldig svak korrelasjon mellom markedsverdi og avvik på et selskap. Når det kommer til den kvalitative analysen som omhandler eventuelle endringer i økonomiske modeller og arbeidsmetoder som en konsekvens av finanskrisen, har vi konkludert med at kun arbeidsmetoder ble endret. Dette som en følge av dårligere guiding fra selskapene, større fokus på makrobildet og mer vekt på selskapenes soliditet.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Bodø
dc.subjectbedriftsøkonomien_US
dc.titleTreffsikkerhet på ResultatEstimater : ble nøyaktigheten i analytikerens estimat på resultat pr. aksje påvirket av finanskrisen og endret analytikeren sine arbeidsmetoder og økonomiske modeller som en følge av finanskrisen?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en_US
dc.source.pagenumber132en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record