Show simple item record

dc.contributor.authorHugstmyr, Tom
dc.date.accessioned2010-09-08T12:12:57Z
dc.date.available2010-09-08T12:12:57Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/140658
dc.descriptionMasteroppgave i bedriftsøkonomi - Høgskolen i Bodø, 2010en_US
dc.description.abstractØkende etterspørsel etter naturbaserte opplevelser bidrar til at opplevelsessøkende forbrukere er en sentral drivkraft for verdiskapning og vekst, også i Nord-Norge. Sterk konkurranse medfører i midlertidig at også naturbaserte opplevelsesbedrifter i Nord-Norge må fornye seg for å vinne fram i et internasjonalt marked. Jeg ønsket derfor å finne ut hvordan disse bedriftene utvikler nye og eksisterende opplevelsesprodukter med tanke på økt verdiskapning, hvor hovedfokuset har vært å komme fram til et forslag på hvordan en utviklingsmodell for disse bedriftene kan se ut. Jeg har derfor jobbet ut fra følgende problemformulering: ”Hvordan kan naturbaserte opplevelsesbedrifter i Nord-Norge forbedre sin evne til å utvikle verdiskapende innovasjoner?” Et sentralt poeng med opplevelser er at kunden definerer produktets verdi målt i graden av oppnådde opplevelser. Verdiskapning er dermed et resultat av kundens vurdering av nytten knyttet til forbruket av opplevelsen. Oppgaven argumenterer derfor for at bedriftene burde benytte seg av et kundeperspektiv på verdiskapning. Får å belyse problemstillingen valgte jeg å starte med en litteraturgjennomgang av aktuell litteratur som omhandlet opplevelser, drivkrefter i næringen, verdiskapning, innovasjon og kundeperspektivet. Disse dannet grunnlaget for en rekke antakelser jeg valgte å undersøke omfanget av gjennom intervjuer med fem ulike naturbaserte opplevelsesbedrifter som er lokaliserte i Nord-Norge. Analysen av det innsamlede materialet tilsa at bedriftene i liten grad fokuserte på å utvikle nye og eksisterende opplevelser som kunne bidra til vesentlige forbederinger ovenfor kundens verdiskapning. Utvikling av opplevelser var i større grad knyttet til små kontinuerlige endringer av eksisterende opplevelser, hvor det kan stilles spørsmål hvorvidt disse kan betegnes som innovative. Disse prosessene var i liten grad strukturerte med tanke på utvikling av verdiskapende innovasjoner. Samtidig viste analysen at bedriftene i liten grad benyttet seg av et kundeperspektiv. Bedriftene kunne derfor vanskelig vurdere grad av samsvar mellom opplevelsene de tilbydde og kundenes behov og forventninger, og dermed også hvorvidt det var behov for forbedringer og/eller nyskapninger for å kunne tilfredsstille disse behovene og forventningene best mulig.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Bodøen_US
dc.subjectbedriftsøkonomien_US
dc.subjectinnovasjonen_US
dc.subjectentreprenørskapen_US
dc.titleHvordan kan naturbaserte opplevelsesbedrifter i Nord-Norge forbedre sin evne til å utvikle verdiskapende innovasjoner? : en undersøkelse av fem naturbaserte opplevelsesbedrifter i Nord-Norgeen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record