Show simple item record

dc.contributor.authorKnutsen, Aleksander Sjøgård
dc.date.accessioned2009-10-09T11:35:34Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/140678
dc.descriptionMastergradsoppgave i bedriftsøkonomi - Høgskolen i Bodø, 2009en
dc.description.abstractDenne oppgaven er skrevet som en avslutning på masterstudiet ved Høgskolen i Bodø og tar for seg anbefalingers påvirkning på aksjekurser. Denne oppgaven er valgt i tråd med forskerens interesse for det norske aksjemarkedet og ønsket om å undersøke en av de mange påvirkningene på aksjekurser. Temaet var enkelt å velge fordi det er interessant og ikke så mye forsket på i Norge før. Det var derimot vanskeligere å velge undersøkelsesperiode og avgrense undersøkelsen på en fornuftig måte. Til slutt ble det besluttet å se på anbefalinger publisert på nettstedet hegnar.no for perioden 19. mars 2007 til 13 juli 2007. Oppgavens problemstilling er som følger: ”Påvirkes aksjekursene på Oslo Børs av anbefalinger som blir publisert på nettstedet hegnar.no?” For å best mulig kunne finne svar på denne problemstillingen har undersøkelsen vært en begivenhetsstudie. Dette er en metode med bred empirisk støtte og brukes blant annet for å måle effekten av økonomiske lovbrudd i USA. Videre er det benyttet regresjon med minste kvadraters metode. Markedsmodellen er brukt som utgangspunkt for å beregne normalavkastningen. Alle forutsetningene er grundig utredet og testet for å sikre at validiteten kan vurderes så godt som mulig. Artikler med anbefalingene og informasjonen i disse er hentet manuelt. Kursdata er hentet direkte fra Oslo Børs sin internettside oslobors.no. For å estimere, sortere og beregne alle dataene i undersøkelsen har statistikkprogrammet Eviews og regnearket Excel blitt benyttet. Videre har de ledende teoriene og deres opponenter blitt presentert, for å få en bred oversikt over hvordan aksjekursene beveger seg med tanke på informasjon. Det er skissert og diskutert en del empiri i forbindelse med mange av teoriene presentert i oppgaven. Det er også sett på hva andre har funnet om problemstillingen og hva som gjøres for å legge til rette for effisiente aksjemarkeder i Norge. Resultatene av undersøkelsen viser at det er en effekt på publiseringsdagen som følger anbefalingen for positive og negative anbefalinger, mens for de nøytrale anbefalingene er det alltid en negativ effekt på publiseringsdagen. Det er for de fleste typer anbefalinger en effekt også 1 og 2 dager før publiseringen, noe som kan tyde på at disse anbefalingene som er publisert på nettstedet hegnar.no ikke er helt ny, men inneholder gammel informasjon som allerede er innbakt i prisene. Denne undersøkelsen vil ikke gå nærmere inn på hva dette kan komme av annet enn å nevne mulige grunner til dette i konklusjonen. Det er også en reverseringseffekt for alle anbefalinger dagen etter publiseringen. Unntaket fra dette er for nøytrale anbefalinger hvor reverseringen kommer på dag fire etter publiseringen. Resultatene av fortegnfordelingen for de forskjellige avkastningene er også skissert og forsterker de funnene som er konkludert med. Det er verdt å merke seg at denne undersøkelsen ikke kan generaliseres ut over utvalget, etter som forutsetningen for dette ikke er oppfylt. Konklusjonen blir derfor at anbefalingene klare å påvirke aksjekursene i en viss grad når det ble undersøkt et gjennomsnitt av mange anbefalinger for denne aktuelle undersøkelsesperioden.en
dc.format.extent297503 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherHøgskolen i Bodø
dc.subjectbedriftsøkonomien
dc.subjectfinansieringen
dc.subjectinvesteringen
dc.titleAksjeanbefalingers påvirkning på aksjekurser : påvirkes aksjekursene på Oslo Børs av anbefalinger som blir publisert på nettstedet hegnar.no?en
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record