Show simple item record

dc.contributor.authorAngel, Kristin
dc.contributor.authorNilsen, Frode
dc.date.accessioned2007-11-13T16:01:05Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/140706
dc.descriptionMastergradsoppgave i bedriftsøkonomi - Høgskolen i Bodø, 2007en
dc.description.abstractStadig flere rederier har valgt å lokalisere sine driftsoperasjoner til nasjoner som gir dem bedre rammebetingelser enn i Norge. I tilegg velger rederier å registrere sine skip i utenlandske skipsregistre. Dette ledet fram til følgende problemstilling for vår oppgave: Hvilken strategisk og økonomisk betydning har rederienes lokalisering av driftsoperasjoner og valg av skipsregistre? Strategi, kontroll, konkurranse og globalisering er fire faktorer som vi antar påvirker rederienes lokalisering av driftsoperasjoner og valg av skipsregistre. Metodisk har vi angrepet problemstillingen gjennom en fortolkende metode. Det innebærer at konklusjonen er basert på empiriske observasjoner, hvor vi som forskere har analysert de empiriske data i lys av den teoretiske referanserammen. I empiridelen har vi en multippel casestudie av tre rederier og Nærings- og handelsdepartementet. I presentasjonen har vi sett på rederienes strategi, kontroll, konkurransesituasjon og globalisering, samt at vi har fått synspunkter fra Nærings- og handelsdepartementet på de samme faktorene i næringen. Datainnsamlingen har primært blitt gjennomført ved å intervjue nøkkelinformanter ved hjelp av en på forhånd utarbeidet intervjuguide. I tillegg til dette har vi hatt en gjennomgang av relevante kilder fra Internett, databaser og biblioteket. Oppgaven konkluderer med at strategi og konkurransesituasjon er av avgjørende og sentral betydning for lokalisering av driftsoperasjoner og valg av skipsregistre, mens kontroll og globalisering er medvirkende årsaker, uten å være avgjørende. Lokaliseringen av driftsoperasjoner bestemmes i hovedsak ut fra minimering av kostnader, nærhet til markedet og den maritime klynge. Valg av skipsregistre bestemmes ut fra minimering av kostnader og tidsforbruk, krav fra samarbeidspartnere og kunder, og kvalitetsstempel.en
dc.format.extent721106 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonob
dc.publisherHøgskolen i Bodø
dc.subjectbedriftsøkonomien
dc.subjectøkonomistyringen
dc.titleEn analyse av rammebetingelsene for lokalisering av driftsoperasjoner og valg av skipsregistre for rederier : strategiske og økonomiske implikasjoneren
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record