Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAasen, Vidar Oshaug
dc.date.accessioned2007-10-22T13:53:17Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/140712
dc.descriptionMastergradsoppgave i bedriftsøkonomi - Høgskolen i Bodø, 2007
dc.description.abstractMin masteroppgave fokuserer på hvordan regnskap blir brukt som styringsverkt0y i Nordlandssykehuset. Målet med oppgaven er å undersøke hvordan regnskapsinfoimasjonen blir bsukt etter sykehusreformen sammenlignet med før reformen, fordi sykehusene i Norge skiftet fra kommuneregler til regnskapsloven. Sykehusreformen innebar også reorganisering av sykehusene. Før refoimen eide fylkeskommunene sykehusene og hadde da nitten forskjellige eiere. Etter reformen tok staten over eieransvaret og delte inn sykehusene i fem helseregioner. Bakgrunnen for reformen var å effektivisere sykehusdriften i Norge på bakgrunn av styringsmodeller fra private virksomheter. Problemstillingen i oppgaven lyder som følger: "Hvordan er regnskapet i Nordlandssykehuset forandret etter sykehusreformen?" For å belyse problemstillingen tok jeg utgangspunkt i teori knyttet opp mot tre underemner: Regnskap - ulike perspektiver, forskjeller på drift og kapitalbeslutninger og regnskap i forandring. Litteraturen ga meg innsikt i hvordan regnskap kan brukes i forskjellige sammenhenger, som var utgangspunktet for empiriinnsamlingen der jeg intervjuet forskjellige regnskapsbsukere i Nordlandssykehuset. Jeg hadde totalt ti intervjuer av forskjellige regnskapsbsukere, herunder leger, en ingeniør og økonomer. Hovedfunnene var at sykehusene opererte i en spesiell kontekst, hvor departementet fastsatte inntektene til sykehusene (rammetilskudd og inntektsstyrt finansiering) og bestemte hva sykehusene skulle "produsere" i løpet av et år. Brukerne bsukte regnskapene opp mot budsjett for å kartlegge avvikene. Overgangen til regnskapsloven førte til at kapitalkostnadene ble beslutningsrelevant i forhold til investeringer i sykehuset fordi at kapitalkostnader, herunder avskrivinger og rentekostnader ble synligglort i regnskapet.en
dc.format.extent1160116 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonob
dc.publisherHøgskolen i Bodø
dc.subjectbedriftsøkonomien
dc.subjectøkonomistyringen
dc.titleHvordan er regnskapet i Nordlandssykehuset forandret etter sykehusreformen?en
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel