Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSolum, Anders U.
dc.contributor.authorWilliksen, Thomas
dc.date.accessioned2012-07-31T10:39:03Z
dc.date.available2012-07-31T10:39:03Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/140838
dc.descriptionMasteroppgave i bedriftsøkonomi - Universitetet i Nordland, 2012no_NO
dc.description.abstractFish Pool ASA åpnet verdens første markedsplass for finansielle derivater den 16. mai 2006. Nå i 2012 driver de fremdeles med handel innfor laksederivater og er den eneste godkjente markedsplassen i sin klasse. Dette gir blant annet oppdrettere en gylden mulighet for å risikostyre. Vi har i vår oppgave sett på kontraktene som handles hos Fish Pool, der vi legger vekt på de risikominimerende posisjonene og hvilken effekt dette vil gi. Oppgaven gir god innsikt i derivatenes utforming, hvordan de er bygd opp, teorien bak og bruksverdien. Vi evaluerer futureskontraktene ved hjelp av historiske data, der regresjon blir hovedverktøyet. Vi ser også på hvilke holdninger oppdretterne har til finansiell risikostyring, der vi benytter spørreundersøkelse som verktøy for å kartlegge og analysere dette. Resultatene som kommer frem av hedginganalysene og spørreundersøkelsen samsvarer. En ser samtidig at oppdretterne fortsatt har et forbedringspotensial i forhold til finansiell hedging som et instrument.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversitetet i Nordlandno_NO
dc.subjectbedriftsøkonomino_NO
dc.subjectfinansieringno_NO
dc.subjectinvesteringno_NO
dc.titleRisikostyring ved handel i laksemarkedet : en studie av hedging hos Fish Pool ASAno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel