Show simple item record

dc.contributor.authorSjø, Regie
dc.date.accessioned2013-09-11T16:30:06Z
dc.date.available2013-09-11T16:30:06Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/140864
dc.descriptionMasteroppgave i bedriftsøkonomi - Universitetet i Nordland, 2013no_NO
dc.description.abstractNasjonalt, regionalt og lokalt foregår det en kontinuerlig diskusjon om samarbeid mellom ulike nivåer innen reiselivsnæringen og en kan si at bedrifter i denne næringen satser mer og mer ressurser for å skape relasjoner både med kunder og mellom andre bedrifter. Innovasjon er spesielt viktig i denne sammenheng, fordi kunder gjerne søker noe nytt. Bedrifter må da innovere for å få gjenkjøp, samt for å være attraktiv også for nye kunder. Jeg ønsker med denne undersøkelsen å finne ut hva som er viktig for å skape innovative opplevelser gjennom samarbeid med andre utenfor egen organisasjon, med fokus på kreativ utvikling i reiselivsnæringen. Det er interessant å se på hva som fremmer og hemmer kreativitet, gjennom samarbeid mellom organisasjoner og hvordan involvere medarbeidere i prosesser for innovativ utvikling innad i de tilhørende selskapene. Jeg har derfor jobbet ut fra følgende problemstilling: ”Hvordan kan opplevelsesbasert reiseliv jobbe med innovasjon og kreativitet gjennom samarbeid?” Denne problemstillingen er avgrenset og spesifisert gjennom følgende forskningsspørsmål: 1. Hvordan kan samarbeid med andre organisasjoner fremme og hemme innovasjon og kreativitet? 2. Hvordan kan medarbeiderinvolvering ha betydning for innovasjon og kreativitet? Målet med min forskning er at den skal være aktuell for næringen og skape en forståelse for hvordan samarbeid fungerer for utvikling av opplevelser innenfor opplevelsesbasert reiseliv. Denne studien skal definere hvordan samarbeid fungerer innen næringen og kartlegge hva som hemmer og fremmer innovasjon og kreativitet, samt hvilken betydning medarbeiderinvolvering har for innovasjon og kreativitet. For å besvare problemstillingen er det tatt utgangspunkt i litteratur som omhandler innovasjon, kreativitet, nettverk og samarbeid. Dette dannet grunnlaget for noen antakelser som jeg valgte å undersøke omfanget av gjennom intervjuer med fire bedrifter som satser på opplevelser enten som primæraktivitet eller som sekundæraktivitet for selskapet. Analysen av det innsamlede materialet tilsa at bedriftene hadde svært ulik grad av fokus på å utvikle innovasjoner gjennom samarbeid. Tre av selskapene hadde opplevelser som IV sekundæraktivitet og hadde i liten grad fokus på å utvikle nye og eksisterende opplevelser, knyttet til små kontinuerlige endringer av eksisterende opplevelser. Mens det selskapet som hadde opplevelser som primæraktivitet var stor på samarbeid og utvikling av opplevelser. De viktigste funnene i oppgaven kan sammenfattes i følgende 3 hovedområder: 1. Det viktigste som skal til for å fremme innovasjon og kreativitet gjennom samarbeid med andre organisasjoner er at det finnes en kultur innad i selskapene der det er evne og vilje til å skape innovative opplevelser. 2. Lederrollen er viktig i forhold til å være dyktige medmennesker slik at en kan inspirere, motivere og engasjere sine medarbeidere. 3. Ledere må ha ambisjoner om å ønske og ville få til utvikling av opplevelser og bedriften. Samtidig som holdning og arbeidsmåte er viktig for om innovasjoner får noen betydning.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversitetet i Nordlandno_NO
dc.subjectbedriftsøkonomino_NO
dc.titleOpplevelser og reiselivssamarbeid : med fokus på innovasjon og kreativ utviklingno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record