Show simple item record

dc.contributor.authorMadsen, Nina Kristine
dc.date.accessioned2008-10-02T08:05:27Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/140899
dc.descriptionMastergradsoppgave i Energy management - Høgskolen i Bodø, 2008en
dc.description.abstractFormålet med følgende oppgave er å belyse muligheter og utfordringer for Nordiskrussisk samarbeid innen fornybar energi. Dette blir gjort ved å studere erfaringer fra ti nordiske aktører, lokalisert i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Russland. Respondentene er alle involvert i ulike typer samarbeid innen fornybar energi mot Russland, og er representert av bedrifter, myndigheter, en miljøorganisasjon, et universitet, samt en Nordisk finansinstitusjon. Studien fokuserer på idé, prosess og former ved samarbeid og er fundert på litteratur vedrørende fornybar energi og bedriftsøkonomisk samarbeidslitteratur. I tillegg fokuseres det på muligheter og utfordringer innen dette området i sammenheng med Czarniawska og Joerges modell (1995) “travel of ideas” som er hentet fra institusjonaliserings teori. Hovedfunnene fra denne studien indikerer at mulighetene hovedsaklig knyttes til det enorme, russiske potensialet for fornybar energi, spesielt innenfor vannkraft, vind og bioenergi. Ideen om Nordisk-russisk samarbeid innen fornybar energi ser ut til å være anerkjent og dermed institusjonalisert blant respondentene, hvilket kan representere gode muligheter for videre utvikling av Nordisk-russisk samarbeid. På tross av de mange mulighetene som påpekes, opplever respondentene i denne studien betydelige utfordringer knyttet til Nordisk-russisk samarbeid innen fornybar energi. Disse er i hovedsak knyttet til kulturelle forskjeller, korrupsjon og byråkrati. De opplevde barrierene ser ut til å hindre ideen om Nordisk-russisk samarbeid innen fornybar energi i å materialisere seg i form av konkrete handlinger og bedriftsresultat.en
dc.format.extent1757025 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoengen
dc.publisherHøgskolen i Bodø
dc.subjectenergiledelseen
dc.subjectenergy management
dc.titleLost in translation? : Nordic-Russian cooperation on renewable energy : experiences and perspectivesen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record