Show simple item record

dc.contributor.authorSæverud, Øystein
dc.date.accessioned2008-10-01T17:36:31Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/140903
dc.descriptionMastergradsoppgave i Energy management - Høgskolen i Bodø, 2008en
dc.description.abstractHarstad ble valgt til å være oljebyen i Nord allerede i 1973. Utbyggingen har derimot latt vente på seg og det er først nå at det er mulig å tenke seg industrivekst i Harstad basert på oljevirksomhet i Nord. Dette henger sammen med regjeringens og StatoilHydro sitt fornyede fokus på områdene som signaliserer økt aktivitet. I tillegg viser flere utenlandske selskaper og mindre norske oljeselskaper interesse for disse havområdene. Hensikten med denne oppgaven er å undersøke attraktiviteten til Harstad ovenfor leverandør industrien. Per i dag har Harstad et lite miljø, med ca 200 personer, innenfor ingeniør virksomhet, mekaniske verksteder og skipsbygging. I tillegg er StatoilHydro og DetNorske lokalisert i byen noe som gir grunn til å tro at byen er attraktiv for relatert industri. Fokuset i oppgave er på et snevert område innenfor leverandørindustrien. I hovedsak er det snakk om ingeniørtjenester, bygging av mindre moduler og sveising. Deler av leverandørkjeden slik som seismikk og lete boring er ikke aktuelt for Harstad og det er lite sannsynlig at slik virksomhet kommer til å etablere seg her. Denne master oppgaven er en kvalitativ undersøkelse og data er samlet inn ved intervjuer og dokumentanalyser. Bakgrunnsinformasjon er hentet inn for å kunne få en forståelse av utviklingen på norsk sokkel. Historien viser at oppbygningen av oljeindustrien i Norge har vært sterkt preget av politiske beslutninger, spesielt med hensyn på distrikts- og regional-politikk og ringvirkninger av petroleums aktivitet. Åpningen av nå avstengte områder er en diskusjon som det må tas stilling til i 2010. Per i dag ser det ut til at det blir åpning noe som betyr at Harstad er attraktivt også med hensyn på nærhet til funn. Teoriene om klynger, nettverk og ressurs perspektivet er med på å belyse de faktorene som er viktig for attraktiviteten til Harstad. Caset Harstad presenterer så byens historie, rolle i Nordområdene og dagens situasjon før oppgaven tar for seg analysen. Viktige funn i denne oppgaven er at Harstad kan tilby et spennende industrimiljø hvor det er god tilgang på kvalifisert arbeidskraft. Infrastrukturen er god, men det er spesielt havna som er viktig for Harstad sin vekst. Ikke overraskende er åpningen av i dag stengte områder enormt viktig for Harstads attraktivitet.en
dc.format.extent1431713 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoengen
dc.publisherHøgskolen i Bodø
dc.subjectenergiledelseen
dc.subjectenergy management
dc.titleOil-capital of the North : a case study of Harstad's attractiveness as localization for petroleum related supplier industriesen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record