Show simple item record

dc.contributor.authorJohansen, Else Heidi
dc.date.accessioned2010-04-12T11:06:51Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/140932
dc.descriptionMastergradsoppgave i helseledelse (EMBA) - Høgskolen i Bodø, 2010
dc.description.abstractTema i denne oppgaven er ledelse i spesialisthelsetjenesten. Det har vært mange diskusjoner i etterkant av sykehusreformen, der det ble åpnet for profesjonsuavhengighet for ledere av klinikkavdelinger. Målet med oppgaven er at jeg ønsker å få en bedre forståelse av de utfordringer som avdelingsledere uten spesialistkompetanse står overfor, i sin hverdag med å lede en klinisk avdeling. For å få et innblikk i avdelingslederes hverdag og de utfordringer dette innebærer, har jeg benyttet meg av kvalitativ forskningsdesign, med Distriktspsykiatriske senter, som utgangspunkt. Studien bygger på funnene i intervjuene, samt egne erfaringer og teori. Oppgaven viser at: 1. Lederne med lengst erfaring opplevde minst problem med å lede en klinisk avdeling 2. Legitimitet for lederne var sterkt knyttet opp mot kjennskap til fag og organisasjonen 3. Ledelse tar tid, både å utvikle og gjennomføre. 4. Lederne var opptatt av å kunne balansere fag og administrasjon. Hybridledelse kan derfor være mer beskrivende form for ledelse, enn enhetlig ledelse.en
dc.format.extent355202 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherHøgskolen i Bodø
dc.subjecthelseledelseen
dc.subjectembaen
dc.titleLederutfordringer i klinisk virksomhet for ikke-spesialister? : en kvalitativ undersøkelse blant DPS-ledereen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record