Show simple item record

dc.contributor.authorKarlsen, Øyvind Hagen
dc.date.accessioned2010-04-12T13:25:56Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/140936
dc.descriptionMastergradsoppgave i helseledelse (EMBA) - Høgskolen i Bodø, 2010
dc.description.abstractDenne oppgaven er en masteroppgave i masterprogrammet Helseledelse i regi av Handelshøgskolen i Bodø i samarbeid med Helse Nord RHF. Temaet for oppgaven er regionalisering i Stiftelsen Norsk Luftambulanse, og den inneholder en analyse av historiske dokumenter samt en spørreundersøkelse blant ledere i virksomheten. Målet med oppgaven har vært å finne årsakene til at virksomheten har valgt å velge en regionstruktur i tillegg til en sentral administrasjon og å finne ut om dagens ledere er tilfredse med valgt organisasj onsstruktur. Jeg har benyttet en kvalitativ forskingsdesign med Stiftelsen Norsk Luftambulanse som forskningsobjekt. Oppgaven bygger både på dokumentstudier, spørreundersøkelse samt en analyse hvor egne erfaringer trekkes frem. Følgende hovedfunn ble gjort: 1. Regionaliseringen av Stiftelsen Norsk Luftambulanse er nødvendig og hensiktsmessig, men prosessen har tatt lang tid. 2. Lederne er delte i synet på ytterligere regionalisering. 3. Flere ledere mener at regionene er ulike og at dette nødvendiggjør en sterk sentral styring. Ved hjelp av litteratur om regionalisering, endring, ledelse og læring i organisasjoner drøftes disse hovedfunnene. Oppgaven viser at den valgte organisasjonsstrukturen fremmer virksomhetens formål, men at den krever sentral styring for å hindre at regionene utvikler seg i ulike retninger. Viljen til ytterligere regionalisering er begrenset og varierer nok med hvilken posisjon de spurte lederne har. I tillegg viser oppgaven at det kan være krevende å lede organisasjoner hvor flere profesjoner er representert.en
dc.format.extent2359669 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherHøgskolen i Bodø
dc.subjecthelseledelseen
dc.subjectembaen
dc.titleRegionalisering; bare en politisk trend eller også et nyttig verktøy for bestemmelse av organisasjonskultur? : en studie av regionaliseringen i Stiftelsen Norsk Luftambulanseen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record