Show simple item record

dc.contributor.authorNilsen, Jørgen
dc.contributor.authorGrongstad, Line Strømhaug
dc.date.accessioned2012-09-28T06:50:57Z
dc.date.available2012-09-28T06:50:57Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/140938
dc.descriptionMasteroppgave i helseledelse (EMBA) - Universitetet i Nordland, 2012no_NO
dc.description.abstractTemaet for denne oppgaven er endringsledelse og implementering av vedtak. Studien analyserer vanskeligheten med å gjennomføre strukturelle endringer vedtatt i styrene i Helse Nord og Helse Finnmark. Vi har basert oppgaven på en casestudie av vedtakene i de nevnte styrene og erfaringer fra sentrale aktører i lederposisjoner i Helse Finnmark. Målet med oppgaven er å belyse årsakssammenhenger hvorfor endring av ortopeditilbudet i Helse Finnmark har vært så vanskelig. Vi forsker på perioden 2003 til 2012. Hovedfunnet kan oppsummeres på følgende vis: Det vises en form for dekobling mellom flere elementer i styringssløyfa. Dette kan tolkes som om endringsprosessene er for svake, og at ledere i for liten grad synliggjør et behov for endring i organisasjonen. Hovedfunnet er sterkt påvirket av:  Store utfordringer i prinsipal- agentrelasjonen der målene er ulik for de impliserte aktørene. Informasjonsasymmetri mellom partene er klart til stede, og informantene gjengir at dette kan misbrukes for egen vinnings skyld.  Helse Finnmark er en profesjonsorganisasjon der mål- og atferdsstyring synes vanskelig å gjennomføre. Informantene gir uttrykk for at faggruppenes motstand har gjort implementeringen av vedtaket utfordrende.  Kultur, tradisjon og en “vi har prøvd det før”- tankegang gjør samarbeid, ledelse og kommunikasjon til en utfordring.  Vedtakene er vagt og uklart formulert, og informantene hevder dette gir rom for tolkning, og åpner for spill mellom prinsipaler og agenter. I tillegg synes det som om at de som skal implementere vedtaket er de som har vist sterkest motstand.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversitetet i Nordlandno_NO
dc.subjecthelseledelseno_NO
dc.subjectembano_NO
dc.titleForandring fryder? : en studie om endringsprosessen i et helseforetakno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record