Show simple item record

dc.contributor.authorSpørck, Randi Midtgård
dc.contributor.authorTollåli, Geir
dc.date.accessioned2012-09-28T07:11:03Z
dc.date.available2012-09-28T07:11:03Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/140942
dc.descriptionMasteroppgave i helseledelse (EMBA) - Universitetet i Nordland, 2012no_NO
dc.description.abstractBakgrunn Pasientsikkerhet og sikkerhetskultur i helsetjenesten er dagsaktuelle tema fokusert i den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen. Etter kirurgisaken i 2010 er disse temaene blitt aktualisert ved Nordlandssykehuset HF. Hensikt Vår hensikt med denne undersøkelsen har vært å utrede hvilke holdninger mellomledere i organisasjonen har til pasientsikkerhet. Materiale og metode Holdning til pasientsikkerhet ble vurdert gjennom intervju og bruk av norsk oversettelse av matrisen The Manchester Patient Safety Assessment Framework (MaPSaF). Dette verktøyet stimulerer til refleksjon rundt pasientsikkerhet og gir en pekepinn på grad av modenhet for sikkerhetsspørsmål i organisasjonen. Vi hadde en antagelse av at pasientsikkerhetskulturen kanskje ikke var like godt befestet blant ledere på lavere nivå i organisasjonen. Et strategisk utvalg på seks mellomledere fra somatiske klinikker i Nordlandssykehuset har tatt stilling til MapSaF og deretter gjennomgått et semistrukturert intervju med bruk av intervjuguiden basert på Demmings kvalitetssirkel Resultat Gjennomgående fant vi en proaktiv holdning til pasientsikkerhetskultur hos mellomledere, og den sentrale ledelsen har lyktes langt på veg med å endre disse holdninger ned å organisasjonen. Likevel finner vi noen forskjeller mellom profesjoner med hensyn til bruk av prosedyreverktøy, samt en slitasje i organisasjonen. Slitasjen var et resultat av mange endringsprosjekt samtidig. Konklusjon Etter ”kirurgiskandalen” i 2010 har ledelsen ved Nordlandssykehuset HF i stor grad lyktes med å implementere positive holdninger til pasientsikkerhet ned i organisasjonen. Undersøkelsen bekreftet ikke våre primære antagelser. MaPSaF kan være et nyttig instrument for å skape refleksjon i organisasjonen rundt innholdet i pasientsikkerhetskultur.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversitetet i Nordlandno_NO
dc.subjecthelseledelseno_NO
dc.subjectembano_NO
dc.titleKvalitet og pasientsikkerhet i Nordlandssykehuset : fra krise til mestringno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record