Show simple item record

dc.contributor.authorKnudsen, Anne May
dc.contributor.authorSkjelvik, Tove
dc.date.accessioned2012-07-31T13:40:37Z
dc.date.available2012-07-31T13:40:37Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/140964
dc.descriptionMasteroppgave i helseledelse (EMBA) - Universitetet i Nordland, 2012no_NO
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven er å undersøke hvilken betydning oppdragsdokumentet (OD) har i styringen av en sykehusklinikk. OD er den årlige bestillingen med mål og krav til helseforetakene. Undersøkelsen er utført i ett av helseforetakene i Helse Nord. Vi har intervjuet fem ledere for klinikken og en stabsleder i helseforetaket om deres syn på og bruk av OD i styringen av klinikken. I tillegg har vi gjennomført en dokumentanalyse av OD 2012 fra Helse Nord RHF til helseforetakene. Den empiriske undersøkelsen gir fire hovedfunn: • Oppdragsdokumentet er en omfattende og upresis kontrakt. • Det er en løs kobling mellom budsjett og kontrakt. • Manglende måloppnåelse får sjelden konsekvenser. • Krav som følges opp blir prioritert og utløser handling i klinikken. Vi konkluderer med at OD er en hybrid som oppfyller flere roller. Hvor godt OD fungerer som styringsverktøy avhenger av hvilket perspektiv man velger når man vurderer OD. Tre forskjellige perspektiver gir oss disse konklusjonene: 1. OD er en kontrakt mellom RHF og HF, men den er ikke forpliktende. For styringen av klinikkene har det ikke den funksjonen en forpliktende kontrakt ville hatt, og veien fra krav til handling kan dermed ofte bli lang. 2. OD fungerer symbolsk og legitimerende på flere områder og overfor flere interessenter. OD gir tyngde og vektige argumenter hvis det er nødvendig. I tillegg er OD med på å legitimere selve styringssystemet i spesialisthelsetjenesten. 3. OD skaper grunnlag for dialog og kommunikasjon. Kommunikasjon er viktig i en organisasjon som et helseforetak hvor det er mange kvalitative og uklare mål. Det er nødvendig med dialog om hvordan målene skal nås. OD spiller en rolle i styringen av klinikken når ledelsen involverer og engasjerer.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversitetet i Nordlandno_NO
dc.subjecthelseledelseno_NO
dc.subjectembano_NO
dc.titleFra krav til handling? : har oppdragsdokumentet betydning for styring av klinikken?no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record