Show simple item record

dc.contributor.authorHaugen, Trine P.
dc.date.accessioned2012-07-31T13:35:04Z
dc.date.available2012-07-31T13:35:04Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/140968
dc.descriptionMasteroppgave i helseledelse (EMBA) - Universitetet i Nordland, 2012no_NO
dc.description.abstractTemaet for denne oppgaven er ledelseskontekst rundt ledere i sykehus etter helseforetaks-reformen 2002 og frem til i dag. Studien analyserer endringer av rammevilkår rundt ledere i Vesterålen og den baseres på et utvalg empiri og intervju av sentrale ledere i Vesterålen. Målet med oppgaven er å analysere hvordan endringer påvirker ledere og deres opplevelse av autentisitet gjennom perioden. Følgende hovedfunn ble gjort: • Organisatoriske endringer har ført til lokalt bortfall av toppledelse og beslutningsmyndighet samt bortfall av nær og uformell kommunikasjon gjennom perioden. Sterkest angis dette etter klinikkorganiseringen av Nordlandssykehuset • Det angis en felles utvikling fra dyp mot grunn autentisitet frem til klinikkorganise-ringen av Nordlandssykehuset. • Tre av fire ledere i Vesterålen har en opplevelse av grunn autentisitet pr i dag. Studien viser en utvikling fra en ledelseshverdag med god kommunikasjon opp mot topple-delse og beslutningsmyndighet til en dekoblet tilstand der beslutninger tas av en toppledelse geografisk borte fra Vesterålen. Lite utbygde telekommunikative løsninger fører til at lokale lederne pr i dag opplever å være dårlig informert om sentrale forhold i Nordlandssykehuset. Dette preger den enkelte leder sin oppfatning av egen autentisitet.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversitetet i Nordlandno_NO
dc.subjecthelseledelseno_NO
dc.subjectembano_NO
dc.title"fjernledelse e greit så lenge det er røde roser og morsdag hver dag" : i spenningsfeltet mellom nærhet og fjernhet : en studie fra Vesterålenno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record