Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSolberg, Anne-Lise
dc.contributor.authorFagerdal, Jim Roger
dc.date.accessioned2012-09-26T11:31:18Z
dc.date.available2012-09-26T11:31:18Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/140970
dc.descriptionMasteroppgave i helseledelse (EMBA) - Universitetet i Nordland, 2012no_NO
dc.description.abstractVi hadde som formål med denne masteroppgaven å kunne belyse lokalmedias rolle tilknyttet funksjonsfordelingsprosesser i helseforetaket. Derfor valgte vi i denne masteroppgaven å ta utgangspunkt i tre lokalaviser, og analyse deres opptreden i forbindelse med to sentrale funksj onsfordelingsprosesser i Helgelandssykehuset HF. Problemstillingen ble derfor utformet som følgende: «På hvilken måte opptrådte lokalavisene i funksjonsfordelingsprosessene knyttet til omleggingen av akuttkirurgien og intensivnivåinndelingen på Helgeland?» Med underspørsmål som: Hvor mange artikler er skrevet om disse prosessene? Hvem er aktørene i disse artiklene? Hvilke koblinger er det mellom avisoppslagene og styresakene? Får å besvare disse spørsmålene har vi tatt for oss teori omhandlet lokalmedia, interessentmodeller og interessenter, aktører og nettverk. I tillegg har vi belyst problemstillingen også i et lokalhistorisk perspektiv. Oppgaven hviler på dokumentstudier av styrevedtak gjort i styrene til Helse Nord RHF og Helgelandssykehuset HF, samt avisoppslag i tre lokalaviser på Helgeland. Rana Blad, Helgeland Arbeiderblad og Helgelands Blad. Styrevedtakene og avisoppslagene er hentet i tidsrommet 2002-2011. Videre har vi anvendt relevant faglitteratur og egne erfaringer. Våre hovedfunn i denne masteroppgaven er: 1. Media har en stor rolle med mange avisoppslag 2. Media opptrer både som aktør og talerør 3. Sakens karakter er aktør i seg selv 4. Nær kobling i tid mellom avisoppslag og behandling av styresaker Vi har konkludert i denne masteroppgaven at, lokalavisene opptrådte som lokale patrioter. Der de tre lokalavisene inntok i hovedsak tre ulike roller i fremstillingen av disse to sakene.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversitetet i Nordlandno_NO
dc.subjecthelseledelseno_NO
dc.subjectembano_NO
dc.title"The never ending story-"no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel