Show simple item record

dc.contributor.authorAarhus, Sjur
dc.contributor.authorAndersen, Geir-Arne
dc.contributor.authorKoller, Fredrik
dc.date.accessioned2013-09-12T08:59:30Z
dc.date.available2013-09-12T08:59:30Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/140975
dc.descriptionMasteroppgave i luftfartsledelse (MBA) - Universitetet i Nordland, 2013no_NO
dc.description.abstractTemaet for denne masteroppgaven er fatigue blant flyvere. Formålet med oppgaven er å få økt kunnskap om hvilke strategier ledere i luftfart har til rådighet for å påvirke dette fenomenet. Problemstillingen er: Hvilke strategier kan ledere i luftfart velge/iverksette for å redusere risikoen for at fatigue blant flyvere inntreffer? Oppgaven forankres i ulike strategier som kan være et hjelpemiddel for ledere i luftfart med å identifisere, registrere og monitorere fatigue blant flyvere. Tidligere forskning om fatigue som fenomen i luftfart, knyttet opp i mot studier på arbeids og hviletids bestemmelser for flybesetninger presenteres. Tilnærmingen er en kombinasjon av kvalitativ metode basert på intervjuer og en kvantitativ tilnærming basert på sekundærdata. Fire informanter utgjør studieenheten. De er alle sentrale ledere i norske kommersielle flyselskaper, i posisjoner hvor problemstillingen er aktuell. Resultatene må sees i lys av antall informanter. Hovedfunnene i undersøkelsen viser at kunnskapen og bevisstheten om fenomenet fatigue blant ledere i luftfart er varierende og til dels mangelfull. Det kan virke som økt konkurranse og fokus på kostnader, fører til at ledere i luftfart tar mer tak i problematikken rundt fatigue. Vi registrerer også at dagens regelverk ikke ivaretar sikkerheten i tilstrekkelig grad, om det brukes ukritisk. Det eksisterer strategier for å redusere fatigue i noen selskaper, men de bærer preg av å være lite vitenskapelig og teoretisk fundamentert. De nødvendige verktøy for å kunne identifisere, registrere og monitorere fatigue blant flyvere er tilgjengelig, men er i varierende grad tatt i bruk. Årsaken til dette er en kombinasjon av lite kunnskap om fenomenet og stramme økonomiske rammer i bransjen. Ved å sette større fokus på risikoen for fatigue blant flyvere, kan sikkerhetsmarginene i luftfarten forbedres.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversitetet i Nordlandno_NO
dc.subjectluftfartsledelseno_NO
dc.subjectmbano_NO
dc.titleFatigue, den usynlige grensenno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record