• "Pipe dream" - a study of the Mackenzie Gas Project 

      Dyrnes, Aurora; Johnson, Ragnhild (Master thesis, 2010)
      Denne masteroppgaven identifiserer hvordan interessentene i Mackenzie Gas Project har hatt innflytelse på hvor prosjektet er i dag. Samt at det fremligger en identifisering av sentrale temaer i forhold til involvering ...