• Fruktbar elg i Steinkjer 

      Kvam, Tor; Haugset, Anne Sigrid (Chronicle, 2008-09-30)
      Under elgjakta i høst kommer omtrent 800 dyr til å bøte med livet i landets nest største elgkommune Steinkjer. Elg og elgjakt er en stor og viktig ressurs for grunneiere og jaktrettshavere, og det er derfor viktig ...