• Dugnad gir bedre rypeforvaltning 

   Moa, Pål Fossland; Hagen, Bjørn Roar; Sand, Ole Morten; Pedersen, Hans C. (Chronicle, 2008-09-18)
   Småviltjegerne bruker stadig mer penger på jakt etter våre ville hønsefugler; rype og skogsfugl. En forutsetning for at jegere og grunneiere skal kunne ha glede og inntekter av småviltjakt også i fremtida, er at man ...
  • En investering i dyrevelferd 

   Næss, Geir; Hansen, Hans Kristian (Chronicle, 2008-10-02)
   Stortinget vedtok i 2004 at norske melkekyr skal slippes fri. Landbruket fikk 20 år på seg, og innen 2024 skal Dagros slippes løs fra båsen, og oppstalles i løsdriftsfjøs. 20 år er kanskje lang tid, men når det er 13.800 ...
  • Fruktbar elg i Steinkjer 

   Kvam, Tor; Haugset, Anne Sigrid (Chronicle, 2008-09-30)
   Under elgjakta i høst kommer omtrent 800 dyr til å bøte med livet i landets nest største elgkommune Steinkjer. Elg og elgjakt er en stor og viktig ressurs for grunneiere og jaktrettshavere, og det er derfor viktig ...
  • Trenger mer it-pedagogikk 

   Kolås, Line (Chronicle, 2008-10-21)
   Digitale læringsplattformer er e-læringssystemer utviklet for å organisere læring og undervisning via internett med det formål å fremme læring hos studentene. Digitale læringsplattformer har vært i bruk i over ti år ved ...