• En investering i dyrevelferd 

      Næss, Geir; Hansen, Hans Kristian (Chronicle, 2008-10-02)
      Stortinget vedtok i 2004 at norske melkekyr skal slippes fri. Landbruket fikk 20 år på seg, og innen 2024 skal Dagros slippes løs fra båsen, og oppstalles i løsdriftsfjøs. 20 år er kanskje lang tid, men når det er 13.800 ...